logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASI ALANLARIN EK ÖDEMESİ KESİLMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

para10Haklarında disiplin cezası uygulanan personelin, aldıkları cezaya göre farklı sürelerle ek ödemelerinin kesilmesine imkan veren düzenleme iptal edildi. 

Türkiye İş Kurumu personeline yapılan ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik; disiplin cezası olarak uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay, aylıktan kesme cezası alan personele altı ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele, kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme verilmemesini düzenlemekteydi. 

Yönetmelikteki bu düzenlemenin yasa hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla açılan davaya bakan Danıştay 11. Dairesi tarafından;

-657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen fiilleri işleyen memurlar hakkında, yine aynı Kanunda öngörülen cezaların verileceğinin düzenlendiği, 

-Dava konusu edilen Yönetmelik hükmü ile, herhangi bir disiplin cezası alanların ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyacak şekilde belli bir süre ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidildiği, 

-Disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımın mevzuatta belirlenmiş olduğu ve idari düzenlemeyle disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetkinin davalı idareye tanınmadığı

değerlendirmesinde bulunularak, hukuka aykırı görülen söz konusu düzenlemenin iptaline Karar verildi. 

Söz konusu Karar.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.