logo yeni

calisanlar2 copy

RAPORLU İKEN “EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” KESİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

hastalikAçık çalışma alanlarında fiilen görev yapan memurlara, yaptıkları çalışma karşılığında ödenen ek özel hizmet tazminatının (arazi tazminatı), ilgili memurun hastalık raporu kullandığı döneme isabet eden kısımlarında için kesinti yapılması konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için belli oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Arazi tazminatı olarak da bilinen bu tazminatın miktarı ile yararlanma koşullarına burada yer verilmişti.

Öte yandan, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden tazminatlar %25 eksik ödenmektedir.

Bu düzenlemelerin birlikte değerlendiren kurumların, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara, kullandıkları hastalık izinleri süresince ek özel tazminat ödenmesi konusunda farklı uygulamalara gittiği de görülebilmektedir.

Örnek olay:

Ziraat Mühendisi olarak görev yapan personele rahatsızlığı nedeniyle heyet raporlu olduğu dönemde ek özel hizmet tazminat ödenmemesi üzerine açılan bir davada, İdare Mahkemesi;  kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların hastalık izni kullandıkları dönemlerde ek özel hizmet tazminatlarının ödenmesi gerektiği kanaatine vararak, ek özel hizmet tazminatı ödenmemesi yönündeki işlemin iptaline karar vermiştir.

Bu kararı temyiz aşamasında görüşen Danıştay 2. Dairesi;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde düzenlenen tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağının belirtildiğini, “sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri” ile “kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri”  hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatların % 25 eksik ödeneceğinin düzenlendiğini, ancak ek özel hizmet tazminatının 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde belirtilen kapsamda olmayacağını,

**Ek özel tazminat ödemesinin, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara üçer aylık dönemler itibarıyla ödeneceğini,

**Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen görev yapma karşılığında üçer aylık dönemler itibarıyla ödenen ek özel hizmet tazminatının istisnai bir ödeme türü olduğunu ve bu tazminatın, özel hizmet tazminatı gibi her ay, aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle ödenen düzenli bir ödeme kapsamında sayılamayacağını,

**Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olup, izinli veya raporlu olmayan ve görevinin başında bulunan personelden, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmayanların da ek özel hizmet tazminatı ödemesinden yararlanmayacak olması nedeniyle, açık çalışma mahallerinde fiilen yapılan çalışma karşılığında ödenen ek özel hizmet tazminatından raporlu olunan dönemde faydalanılmasına imkan bulunmadığını

değerlendirerek, idare mahkemsi tarafından verilen kararda yasal isabet görülmediğine ve bozulmasına karar vermiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.