logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLER 2014’Ü BEKLEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

programciProgramcı ve çözümleyici kadrolarında görev yapanların Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) kapsamına alınmaları konusunda Bakanlar Kurulu Kararı çıkmış olmasına rağmen, bu Kararın gereği olan düzenlemelerin çıkışının geciktirilmesi nedeniyle, söz konusu personel henüz THS özlük haklarından yararlanamamaktadırlar.

Programcı ve çözümleyici unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması, Bakanlar Kurulunca 24/6/2013 tarihinde (2013/5002 sayı Karar) kararlaştırılmış ve bu Kararname 24 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında, mevcut kadroların sınıflarının TH olarak değiştirilmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemesi ve bu konuda başka bir düzenlemenin de hala çıkarılmamış olması nedeniyle, bu kadrolarda görev yapan personelin aylık ücretlerinde değişiklik gerçekleşmedi.

Öte yandan, çözümleyici ve programcıların bu sorununun, çıkarılacak başka bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ya da Meclisin açılmasıyla birlikte ilk çıkarılacak kanunlardan birine eklenecek bir madde ile 2013 yılı ve sonrası için kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

TOPLU SÖZLEŞMEYLE İKİ YIL İÇİN ÇÖZÜM BULUNDU

Kamu görevlilerinin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda imzalanan toplu sözleşmede, programcı ve çözümleyici kadrosunun hizmet sınıfı konusu da yer aldı.

Toplu sözleşmenin;

**25 inci maddesinde, “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetveller ile diğer ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GİH) sınıfında yer alan, … ‘Programcı’ ve ‘Çözümleyici’ unvanlı kadroların hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanır.”,

**26 ncı maddesinde de, “… Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin ‘(B) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin  ‘(E) Teknik Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, … programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.“

denildi.

Toplu sözleşmenin bu hükümlerine göre, çözümleyici ve programcı kadrosunda bulunan personelin THS mali haklarından yararlanmalarına ilişkin başka bir düzenleme yapılmasa bile, 2014 ve 2015 yıllarında bu personelin aylık ücretleri THS için belirlenen ilgili bölümlerdeki belirlemelere göre ödenecek.

2014 VE 2015 YILLARINDA ÜCRET UNSURLARI NASIL OLACAK?

Başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 2014 ve 2015 yıllarında programcı ve çözümleyicilerin aylık ücretlerinin belirlenmesinde şu değerler kullanılacak:

Ek Göstergeleri

Sadece ilk dört (1 - 4)  derece kadrolarda görev yapanlar ek göstergeden yararlanacak. 1 inci derece kadroda olanlar hakkında 2200 ek gösterge rakamı uygulanacak.

Zamları

Ödenecek zamlar (iş güçlüğü ve iş riski) eğitim durumlarına ve hizmet yıllarına göre farklı belirlenmiştir.

Mesleki lisans mezunu olanlardan;

**5 yıldan az hizmeti bulunanlar hakkında toplam 1675 puan,

**5 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hakkında toplam 2100 puan,

En az 2 yıl süreli mesleki yükseköğrenim görmüş olanlardan;

**5 yıldan az hizmeti bulunanlar hakkında toplam 1625 puan,

**5 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hakkında toplam 2050 puan

üzerinden yan ödeme ödenecek.

Özel Hizmet Tazminatarı

Özel hizmet tazminatları, aylık alınan derecelere göre farklı belirlenmiştir.  

**İlk dört (1-4 )derecelerden aylık alanlar hakkında %100,

**Diğer derecelerden aylık alanlar hakkında % 93

oranında özel hizmet tazminatı uygulanacaktır.

Kalkınmada öncelikli yörelerde fiilen görev yapan çözümleyici ve programcılara, ayrıca ek özel hizmet tazminatı da ödenecek.  

Ek ödemeleri

Ek ödemeleri, aylık aldıkları derecelere göre farklı belirlenmiştir. Haklarında, “ek ödeme oranları” cetvelinin A/1/k bölümünde belirtilen ek ödeme oranları uygulanacaktır.

**1 veya 2 üncü derecelerden aylık alanlara % 115,

**3 veya 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 110,

**Diğer derecelerden aylık alanlara % 100

oranında ek ödeme yapılacak.

AYLIK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme hükümleri 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olduğundan, başka bir düzenleme yapılmaması halinde, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Programcı ve Çözümleyicilere yukarıda belirtilen rakamlar esas alınarak aylık ücret ödenecek.

1 inci derece kadrolarda bulunan programcı ve çözümleyicilerin; halen almakta oldukları aylık miktarı ile 2014 yılında alacakları zamlı aylık net ücret miktarını görebilmek için, memurunyeri.com olarak hazırlamış olduğumuz 2014 memur maaş zammı konusundaki yazımızın tablo ve not bölümünde “çözümleyici” unvanı için yapılan açıklamalara bakınız.

2015 yılında ise 2014 için geçerli ücretlerine %3+%3 oranında zam uygulanacak. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.