logo yeni

calisanlar2 copy

TORBA KANUN KİMLERİN MAAŞINI NE KADAR ARTIRDI?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para42 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bazı kamu personelinin aylık ücretlerinde artış da öngörüyor.

Torba Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, memurunyeri.com olarak özlük haklarında değişiklik yapıldığını gördüğümüz kamu görevlilerinden bazıları ile bunların aylık gelirlerine yansıyan artış tutarları şu şekilde:

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli

Sosyal Güvenlik Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700’üne kadar ek ödeme yapılabilecek.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak olan bu ek ödemelerin oranları ve ödemeye ilişkin diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından belirlenecek.

Bu düzenlemeden yararlanacak olanlara, aylık net 5.067,84 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere; en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %400’üne kadar ek ödeme yapılabilecek. Bu ödemeden yararlanacak personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmayacak.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak olan bu ek ödemelerin oranları ve ödemeye ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek.

Bu düzenlemeden yararlanacak olan tabiplere aylık net 2.895,91 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, bu ödemeden yararlananlara ödenmekte olan ek ödemeler verilmeyeceğinden, tabiplerin unvan ve dereceleri itibariyle farklı belirlenmiş olan ek ödemeler göz önünde bulundurulduğunda, aylık ücretindeki artış belirtilen rakamın yarısına yakın olacaktır.

Muhtarlar

Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına ödenen aylık ödenek miktarı 15.01.2014 tarihinden geçerli olacak şekilde artırıldı.

Muhtarların aylık ödeneklerinin belirlenmesine esas gösterge rakamı 3000’den 5700’e çıkarıldı. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak olan bu ödenek, belirlenen gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda belirleniyor.

(Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.)

Mevcut ödenek miktarı, aylık net: 230,37 TL

Artış sonrası ödenek miktarı, aylık net: 437,70 TL (2013 yılı ikinci altı ayı için geçerli katsayılara göre hesaplama yapılmıştır). Muhtarların aylık ödeneklerindeki Net Artış: 207,33 TL. olacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.