logo yeni

calisanlar2 copy

İNSANİ VE TEKNİK YARDIM İÇİN GÖREVLENDİRİLENLER NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

doktor2Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından İnsani ve Teknik Yardım Amacıyla Yurtdışında Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Karar ile; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında görevlendirilen personele yapılacak aylık ödeme tutarını belirlendi.

Ücretler ülkelere göre farklı olacak

Görevlendirilen personele, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığı esas alınarak aylık ücret ödeneceğinden, personelin gönderileceği ülkeye göre alacağı ücret değişiklik gösterecek.

Meslek memurlarının yurt dışı aylıkları, bulundukları ülke için belirlenmiş katsayılara göre hesaplanmakta ve her ülke için farklı olabilmektedir.

Ne kadar ücret ödenecek?

İnsani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında görevlendirilecek personelin aylık ücreti, 9/1 bekar meslek memuru yurt dışı aylığının belli oranları şeklinde ödenecek.

Buna göre;

-Hastane yöneticisi veya baştabip olarak görevlendirilenler ile eğitim görevlilerine %100’ü,

-Uzman tabiplerden baştabip yardımcısı olarak görevlendirilenlere %97’si,

-Diğer baştabip yardımcıları ile uzman tabip ve uzman diş tabibi olanlara % 95’i,

-Tabip ve diş tabibi olanlara %90’ı,

-Müdür, eczacı ve mühendislere %75’i,

-Müdür yardımcılarına %65’i

-Yukarıda sayılmayan ve kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;

a)Mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlara %60’ı,

b)Diğerlerine %55’i,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan diğer personele %50’si,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele %45’i

oranında aylık ücret ödenecek.

Gündelik ödenmesi

Görevlendirilen personele yurtdışındaki görevleri süresince ayrıca gündelik verilmeyecek.

Asıl kadrolarına bağlı ödemeleri

Görevlendirilen personele döner sermaye ek ödemesi dahil kadrolarına bağlı yapılan her türlü mali ve sosyal haklan kadrolarının bulunduğu kurumlardan ödenmeye devam olunacak.

Avans ödenmesi

Görevlendirilen personele, talepleri halinde ilk gidişleri sırasında ilk dört aylıklarından eşit olarak ve bu karar kapsamında yapılacak aylık ödeme tutarından mahsup edilmek üzere, belirlenen aylık ücret bir aylık ödeme tutarında avans verilebilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.