logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE BAKANI “EK ÖDEME ARTIŞI” KONUSUNDA NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para10Bazı unvanlardaki personelin ek ödeme oranlarının artırılması ve ek ödeme farklılıklarının giderilmesi ile bazı ödeme kalemlerinin ek ödemeyle ilişkilendirilmemesine ilişkin olarak verilen soru önergesi, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından cevaplandırıldı.

Milletvekili Engin AKÇAY tarafından verilen soru önergesinde; eşit işe eşit ücret getirdiği iddia edilen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ödeme ve fazla çalışma ödemelerinde eşitsizlik yaratıldığı belirtilerek, bu konularda yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e bazı sorular yöneltilmişti.

SORULAR:

1- Ek ödemeleri düşük belirlenen; yardımcı hizmetler sınıfı personeli, memur, şef ve şube müdürlerinin ek ödemelerini artırmayı düşünüyor musunuz?

2- Ek ödemelerinde hiç artış yapılmayan; öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, polis, subay, astsubay, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi ile KIT, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları gibi kamu görevlilerinin ek ödemelerini artırmayı düşünüyor musunuz?

3- Uzmanlar arasında oluşturulan ek ödeme farklılıklarını gidermeyi düşünüyor musunuz?

4- Durdurulan fazla mesaileri ödemeyi düşünüyor musunuz?

5- Üretimi teşvik primi, döner sermaye ve yangın tazminatı gibi ödemlerle ek ödemenin ilişkilendirilmesi ve mahsuplaşma yapılması uygulamasına son vermeyi düşünüyor musunuz?

CEVAP

“İlave ödemeler yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir”

666 sayılı KHK ile; farklı kurumlarda aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda çalışan kamu görevlilerinin aynı tutarda ek ödemeden yararlandırılmalarını sağlamak amacıyla genel ek ödeme ile kurumsal bütün fazla mesai ücreti ödemeleri de dahil olmak üzere personele mali haklar kapsamında değişik adlar altında ve farklı tutarlarda yapılan ilave ödemeler yürürlükten kaldırılarak tek bir ek ödeme getirilmiştir.

“Ücret dengesizliği olmayan personele artış yapılmamıştır”

Söz konusu KHK, özü itibarıyla farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında aynı veya benzer unvanlı kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğinin kaldırılmasına yönelik bir düzenleme olup, tüm kamu görevlileri için uygulanan genel bir maaş ve ücret artışı düzenlemesi de değildir. Bu nedenle, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameyle ücret dengesizliği bulunmayan personele yönelik herhangi bir ücret artışı öngörülmemiştir.

“Sosyal haklarda önemli artışlar sağlanmıştır” 

Kamuda istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları tabi olduğu personel kanunu, öğrenim durumu, hizmet sınıfı, kıdem yılı, görev yeri, kadro unvanı, derece ve kademesi ile görev, yetki ve sorumlulukları, kişisel ve medeni durumu ile çocuk sayısı ve belirli şartlar dahilinde yapılan ödemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte ve kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oran1arı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmekte olup kamu kurum1arında istihdam edilen personelin mali haklarında da bu kapsamda düzenli olarak artışlar yapılmaktadır.

Ayrıca, yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır.

Bu çerçevede, 2002 Aralık-2013 Haziran sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Bu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı %363,9 oranında artarken 2002 Aralık - 2013 Mayıs döneminde TUFE’deki artış %150,1 oranında gerçekleşmiştir.

“Fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkündür”

Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.