logo yeni

calisanlar2 copy

TIBBİ TEKNOLOGLARIN EK ÖDEMELERİ ARTACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Ücret

tibbi-teknologTıbbi teknologların, sağlık bilimleri lisansiyerlerinin yararlandığı ek ödemeden yararlanabilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı hususu Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU'na yazılı önerge olarak soruldu.

Osmaniye milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU tarafından hazırlanan önergede şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi teknologlar; 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunun 2. maddesi ve 23.08.1983 tarih ve 18230 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin 5. maddesine göre “Sağlık Eğitim Enstitüleri, ortaokula dayalı dört yıl süreli temel mesleki eğitim-öğretim görmüş ve kendi mesleki sahaların da en az 3 yıl başarıyla çalışmış olan sağlık meslek lisesi mezunlarına, enstitüdeki bölümlerde yüksek eğitim ve öğretim yaparak sağlık meslek liselerine öğretmen ve yönetici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin gerektirdiği alanlara eğitici, yönetici ve denetici sağlık personeli yetiştiren bakanlığa bağlı bir yüksekokul” mezunu olup bu yüksekokuldan mezun olanlar tıbbi teknolog unvanını almaktadırlar.

Adana 1. idare Mahkemesinin 10.07.2012 tarihli E.2011/2139, K,2012/1231 sayılı dava sonucunda, “Davacının sağlık eğitim lisans tamamlama programını bitirmek suretiyle 22.05.2012 tarihinde sağlık eğitimi lisans diploması aldığı, öte yandan Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04/07/2011 tarihli işlemi ile davacının memuriyet sırasında lisans tamamlama programında görmüş olduğu öğrenim nedeniyle “diğer sağlık bilimleri lisansiyeri tablosuna dâhil edilmesi ve özlük haklarının sağlık bilimleri lisansiyeri gibi ödenmesine karar verildiği görülmekle, lisans mezunu olan ve özlük hakları yönünden sağlık lisansiyeri olarak değerlendirilen davacının, sağlık lisansiyeri olduğunun kabulü gerektiğinden” hükmetmiştir. İlgili idare Mahkemesi sağlık eğitimi alanında lisans tamamlama programını bitiren tıbbi teknologların sağlık bilimleri lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi) lisansiyer olarak görev yapan personellerin arasında yer alması gerektiği yönünde karar vermiştir. Ek Ödeme yönetmeliğinin Ek-4 Tablosuna göre sağlık bilimleri lisansiyerleri olan (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi) ve benzeri grupta yer aldığından ek ödemesinin emsalleri gibi 0,75 kat sayısından değerlendirilmesi gerekirken lise mezunu seviyesinde değerlendirilmesinin adilane olmadığı düşünülmektedir.

YÖK, Personel Genel Müdürlüğü, İdare Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere sağlık eğitim alanında lisans mezunu olan tıbbi teknologların “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” olarak değerlendirdiği ve özlük haklarının emsal kadrolar olan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi gerektiği açıkça ortadadır.

Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında 0,75 ek ödeme kat sayısından yararlanan diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri” meslek gruplarıyla eş değer unvan olan tıbbi teknologların emsalleri olan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri gibi 0,75 ek ödeme kat sayısında ek ödeme almaları gerekmektedir.

Buna göre;

1-Tıbbi teknologların emsalleri olan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri gibi 0,75 ek ödeme kat sayısında ek ödeme almaları için gerekli bir talimatı alt birimlerinize vermeyi düşünüyor musunuz?"

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.