logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEF VE AMİR DÜZEYİNDEKİ PERSONELE ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

para12375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde değişiklik yapılarak, şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu gibi ilk yönetici unvanlarında, ek ödeme oranlarının artırılmasına yönelik Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.

Artvin milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına iletilen kanun teklifinin gerekçesinde; kamu Kurum ve kuruluşlarında işlemlerin öncelikle şef ve eşdeğer kadrolarda bulunanların sevk ve idaresinde yürütüldüğü, çoğunluğu 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olan şeflerin hiyerarşik yapılanmada en alt yönetici olarak işlem gördüğü ve müdür veya müdür yardımcısı gibi kadrolara görevde yükselme sınavlarında başarılı olan şefler arasından atama yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan, 3046 Sayılı Kanuna göre her ikisi de yönetici sayılmasına rağmen, şef ile şube müdürü  arasında yaklaşık %50 (1.000.00 TL) gibi büyük bir maaş farkı oluştuğu belirtilerek, bunun sebebinin son yıllarda şube müdürü veya müdür unvanlı personelin ek ödemelerinin üst üste yeniden düzenlenmesinden, şeflerin ise göz ardı edilmesinden kaynaklandığına değinildi.

BAYRAKTUTAN, Kanun Teklifi ile şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 4 üncü ve 3 üncü derece şeflere 25 puan (175.38 TL), 1 ve 2 nci derece şeflere 20 puan (140,30 TL) artış yapılarak hiyerarşik kademeler arasında anlamlı farklılık oluşturulmasının amaçlandığını da belirtti.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) Sayılı Cetvelin “(A) “Aylıklarını 657 sayılı Devlet memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” grubunun (I) sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I)Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

1)1-2 dereceden aylık alanlar

135

2)3-4 dereceden aylık alanlar

130

3)Diğer derecelerden aylık alanlar

125

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.