logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN ÜCRETİ ARTIYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

para2Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı ile, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor.

Kanun Tasarısı, Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki hükümleri yeniden düzenlerken, bazı yeni düzenlemeler de getiriyor.

Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilen personel, izin ve sosyal güvenlik bakımından 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında uygulanan hükümlere tabi olacak.

**Mesai saatleri dışında sağlık personelinin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, bu personelin ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmelesi için uyacağı kurallar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

**Devlet memurlarının ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı konusunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler aynı şekilde yeniden düzenleniyor. Memur, subay, astsubay ve askeri öğrenciler; ofis, büro ve muayenehane açamayacak, vakıf üniversitelerinde çalışamayacak.

**Yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yüzde elli artırımlı ödenecek.

**Öğretim elemanları, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı bakımından, Devlet memurları hakkında uygulanan düzenlemelere tabi olacak. Ancak, istisnai olarak   üniversite dışında da hizmet verebilecek.

**Öğretim üyelerine, mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri karşılığında ödenen ek ödemenin oran ve kuralları yeniden belirleniyor. Üniversite dışındaki hizmetlerden elde edecekleri gelirlerin yüzde 50’si de limite bağlı olmaksızın öğretim üyelerine ödenecek.

**Mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumları dışında mesleki faaliyette bulunan öğretim üyelerinin, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmemeleri halinde üniversite ile olan ilişikleri kesilecek.

**Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında ayda en fazla 30 saat süre ile işyeri hekimliği yapabilecek.

**Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında çalışan profesör, doçent ve eğitim görevlilerine yapılacak ek ödeme oranları artırılıyor. 

**Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan ve Kuruma ait analiz ve kontrol laboratuvarlarında  fiilen görev yapan personele, döner sermaye gelirlerinin merkez payından ek ödeme yapılacak.

**Üniversitelerle birlikte kullanılan hastanelerin döner sermayelerinden ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile üniversite yöneticilerine de ek ödeme verilecek.

**Tetkik ve sarf malzemesi giderleri, aile hekimlerine yapılan ödeme kalemleri arasından çıkarılıyor. Bu ödemeler halk sağlığı müdürlükleri tarafından hak sahiplerine yapılacak.

**Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak, kamu görevlilerine karşı işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedenleri arasına dahil ediliyor. Görevleri sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, özel sağlık kurum ve kuruluşları personeli, Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.