logo yeni

calisanlar2 copy

GELİR UZMANLARINA 3600 TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

memurBursa milletvekili Doç. Dr. Aykan AYDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifinde , gelir uzmanlarının ek göstergesinin 3600 e yükseltilmesi teklif edildi.

Aydemir tarafından sunulan teklifin gerekçesinde şu hususlara yer verildi:

666 sayılı KHK ile Kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm Kamu Kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermayeler gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi Kurumların Uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş,  emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Maliye Bakanlığı çatısı altında bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tüm personellerinin verdiği hizmeti temelinde devlet geliri ve bütçesi yatmaktadır. Bu temel sebebiyle çalışanların hepsi mali olarak sorumluluk altındadır. Bu şekilde parasal temelli çalışan başka hiçbir Bakanlık yoktur. Mali Hizmetler Sınıfı olarak tanımlanmalarının bir diğer önemli gerekçesi işte bu parasal tabanlı ve mali sorumluluk içeren çalışma şartlarıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığına iş yoğunluğu ve personel yetersizliğinden dolayı açıktan atama yoluyla sürekli olarak gelir uzmanı alınmaktadır. Kuruma alınan her üç gelir uzmanından ikisi başka kurumlara geçmektedir. Devletin ve kurumun kaynakları gereksiz yere heba olmaktadır. Bunu önlemenin yolu hiçbir Bakanlıkta olmayan merkez/taşra uzmanı ayrımından vazgeçerek Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan gelir uzmanlarına ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan defterdarlık uzmanlarına hak ettiği 3600 ek göstergesinin verilmesidir.

Bunu yanında aynı okullardan mezun olmuş kurum içinden özel sınavla alınan gelir uzmanları ile açıktan atama yoluyla kuruma alınan gelir uzmanları arasındaki kariyer ayrımı kaldırılmalıdır.

Ayrıca ortak sınavla kuruma açıktan alınan ve hiçbir kritere tabi tutulmadan vergi denetmeni, devlet gelir uzmanı, gelir uzmanı olarak atamaları yapılmak suretiyle gelir uzmanlarına yapılan haksızlık giderilmelidir.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan emekliliğini hak kazanmış çeşitli unvandaki bu nedenle, ek ödemelerden tüm yasal kesintilerin yapılarak emeklilik tazminatı ve emekli aylıklarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Kanun teklifi:

"657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının: “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümün;

    (i) bendinde bulunan “Gelir Uzmanları” ibaresi kaldırılmıştır.

 (ğ) bendinde “Enerji ve Tabii kaynaklar Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;

   “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde bulunan “Gelir Uzmanları” ibaresi kaldırılmıştır.

    (g) bendine “Devlet Gelir Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir Uzmanları(Bu kadroya özel sınav ile atanalar dahil)”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.