logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE BAKANI “FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” KONUSUNA SON NOKTAYI KOYDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

217khkKamu çalışanlarına yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenmesine ne zaman başlanacağı konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitaben yazılan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan 24.05.2013 tarih ve 4870 sayılı yazı ile açıklamada bulunuldu.

Fazla çalışma ücreti çalışma barışını bozuyormuş!

Kamu personeline yönelik değişik adlar altında yapılan ilave ödemelerin, aynı düzeyde ücret alması gereken personelin toplam aylık ödemelerinin farklılaşmasına ve bu ödemelerden yararlanmayan kurum personelinin de benzer taleplerde bulunmasına yol açtığı ve böylece kamu mali disiplininin ve çalışma barışının bozulmasına nedene olduğu ifade edilen açılamada, bu olumsuzluğun giderilmesi ve aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesinin sağlanabilmesi amacıyla 666 sayılı KHK ile kurumsal ek ödemeler ve fazla çalışma ücretlerinin yürürlükten kaldırılmış olduğu belirtildi.

Fazla çalışma ücreti yerine ek ödeme getirilmiş!

Yazıda, 666 sayılı KHK ile; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmasının öngörüldüğü de ifade edildi.

Fazla çalışma ücreti kaldırılmamış!

Fazla çalışma ücretine ilişkin açıklamada, 666 sayılı KHK’da; belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde çalışma ücreti ödenebilmesinin de öngörülmüş olduğundan söz edildi.

Fazla çalışma yaptırmanın karşılığı veriliyor!

Açıklamanın sonunda, 657 sayılı Kanunun ücret ödenmeksizin fazla çalışma yaptırılacak personele, yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceğine ilişkin düzenlemesi de hatırlatılarak, kurumların hizmetin gerektirdiği durumlarda personelini fazla çalışma ücreti ödemeksizin izin karşılığında çalıştırmasının imkan dahilinde olduğu belirtildi.

Açıklamadan çıkardığımız sonuç: Gerektiğinde personele fazla çalışma yaptırılabilir ama karşılığında kimse ücret beklemesin.

Not: 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesi, bu hafta içerisinde yürürlüğe giren 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mümkün hale gelmişti.  Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.