logo yeni

calisanlar2 copy

MESLEKLERE GÖRE HARCIRAH ÖDEMESİ FARKLILIKLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

harcirah6245 sayılı Harcırah Kanunu, geçici görevle başka bir yere gönderilen memurlara harcırah ödenmesini öngörmüş olmakla birlikte, memurların farklı miktarlarda harcırah almasına yönelik düzenlemeler de getirmiştir. Kurumlarda “kariyer” diye nitelendirilen mesleklerde görev yapanlar bakımından da farklı harcırah uygulamaları söz konusudur. (Burada konuya sadece kariyer meslekler açısından değinilecektir.) 

Gündelik miktarları

Harcırah ödemelerinin en önemli unsuru olan gündeliğin miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir. Bu belirlemede, memurların; unvan, ek gösterge, kadro derecesi veya aylık derecesi göz önünde bulundurulmaktadır.

2013 yılı için yurt içi gündelik miktarları

Unvan-Ek Gösterge-Kadro/Aylık Derecesi

Gündelik Miktarı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

51,00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay,   Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu   Başkanları

46,00

Ek göstergesi 8000 ve daha   yüksek olan kadrolarda bulunanlar

38,50*

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000(hariç) olan kadrolarda bulunanlar  

35,50

Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

33,00

Memur ve hizmetlilerden Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

29,50

Memur ve hizmetlilerden Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

28,50

*Ülke düzeyinde(1,3), bölge düzeyinde(1,1) ve il düzeyinde(0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının, denetim görevi sırasındaki gündeliklerinin hesabında bu tutar esas alınır.

 

Denetim elemanlarının gündelikleri farklı belirlenmiş

Memurların; unvan, ek gösterge, kadro derecesi ve aylık derecesine göre belirlenmiş olan gündelik miktarları, bazı personel hakkında belli görevlerin yapılması sırasında farklı uygulanmaktadır.

Örneğin; Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilenler hakkında, bazı görevleri (teftiş, denetim, inceleme gibi) yerine getirmek amacıyla görevlendirilmeleri durumunda, farklı gündelik rakamları uygulanmaktadır.

Söz konusu görevlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili personel hakkında, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar için belirlenmiş olan gündeliğin belli oranlarda artırılması suretiyle bulunacak gündelik miktarları uygulanmaktadır. 

Bu personelin, denetim görevi dışındaki görevlendirmelerinde (eğitim, seminer, kurs, refakat, vs.) ise, haklarında ek gösterge veya kadro derecelerine göre belirlenmiş gündelikler uygulanmaktadır.

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde gündelikleri farklı belirlenenler

Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen;

-Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları,

-Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları,

-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,

-Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri,

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler,

-Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

-Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,

-Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları,

-Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları,

-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,

-Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler,

-Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları,

-İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları,

-Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

-Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları,

-Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

-Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,

-Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları

-Defterdarlık Kontrol Memurlarından;

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı

gündelik olarak ödenmektedir.

Konaklama bedeli

Geçici görevlendirmelerde konaklama bedelinin, belgelendirilen ücretin aşılmaması ve her görevlendirmede 10 gün ile sınırlı olması kaydıyla, ilgililerin gündeliklerinin (%50 artırılmış gündelik) tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenmektedir.

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlara, artırımlı gündeliklerden yararlanılan dönemlerde, konaklama ücreti olarak artırımlı gündeliklerinin %50 fazlasına kadar ödenebilmektedir. Ayrıca, bu görevler sırasında, konaklama bedellerinin ödenmesine ilişkin 10 gün sınırlama da uygulanmamaktadır.

Harcırah ödemesi bakımından kariyer meslekler arasında eşitlik yok

Kamu kurumlarında “kariyer” diye nitelendirilen ve haklarında denetim tazminatı uygulanan (yukarıda yer alanlar dışında kalan) “uzman” ve “denetmen”ler ile bunların yardımcıları hakkında ise görevleriyle ilgili bir konuda başka yere gönderilmeleri halinde,  ek gösterge veya kadro derecelerine göre belirlenmiş olan gündelik miktarları uygulanmaktadır.

Müfettiş, Denetmen, Kontrolör, Aktüer, Uzman ve Denetmenler ile bunların Yardımcı ve Stajyerleri hakkında 2013 yılında uygulanan gündelik miktarları ve konaklama bedelleri.

Müfettiş, Denetmen, Kontrolör, Aktüer, Uzman ve Denetmenler ile bunların Yardımcı ve Stajyerlerinden;

Gündelik Miktarı

Bir Gecelik Konaklama Bedeli

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlar

   

1-Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisi olanlar

50,05

75,08

2-Bölge düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisi olanlar

42,35

63,53

3-İl düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisi olanlar

34,65

51,98

Diğerleri (Her görevlendirmede sadece 10 gün için konaklama bedeli ödeniyor)

   

1-Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(haric) olan kadrolarda bulunanlar

33,00

49,50

2-Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar

29,50

44,25

3-Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar

28,50

42,75

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.