logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ ÇALIŞANLARIN HAZİRAN MAAŞI DÜŞECEK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para11Meclis Genel Kurulunda kabul edilen 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, (muhtemelen Haziran ayı aylıklarında) bazı memurların ücretlerinde düşüş, bazı emekliler ile dul ve yetimlerin aylıklarında ise yükseliş olacak.

Çeşitli kanun ve KHK'larda değişiklik öngören 6487 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde de değişiklik yapıyor. Bu değişiklikle Daire Başkanı ve Grup Başkanı unvanlı kadrolar için halen geçerli olan 3000 ek gösterge rakamı, 3600’e yükseliyor.

Ek gösterge değişikliği kimleri etkileyecek?

Ek göstergelerde yapılan değişiklik;

-Genel Müdürlük  “Daire Başkanı”,

-Başkanlık “Daire Başkanı”,

-Millî Eğitim Bakanlığı “Grup Başkanı”,

-Gelir İdaresi “Grup Başkanı”,

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği “Grup Başkanı”,

-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar İle Yüksek Öğretim Kuruluşlarındaki “Daire Başkanı”

kadro unvanlarında halen görevde yapmakta olanlar ile bu unvanlarda görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmış olanlar ve bu unvanlar üzerinden dul ve yetim aylığı almakta olanlar etkileyecek.

Bu değişiklik maaşlara nasıl yansıyacak?

Ek göstergesi artacak olan personelin, bekar ve çocuksuz olduğu varsayıldığında ve %15 Gelir Vergisi oranı uygulandığında; aylık ücret, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde şu değişiklikler olacaktır.(Aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanlar esas alınarak hesaplama yapılmıştır.)

DAİRE BAŞKANI / GRUP BAŞKANI

EK GÖSTERGE

AYLIK D/K

KIDEM

AYLIK NET ÜCRET

EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ İKRAMİYESİ

KANUN ÖNCESİ

3000

1/4

25

5.144,17

2.209,49

46.204,53

KANUN SONRASI

3600

1/4

25

5.080,91

2.572,32

57.833,85

                   FARK    

(-63,26)

362,83

11.629,32

Bu hesaplamaya göre; 25 hizmet yılı ve kazanılmış hak aylığı ¼ olan personel açısından değerlendirdiğimizde, ek gösterge artışıyla;

-Aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alan personelin, ek gösterge artışının sosyal güvenlik kesintisinde artışa sebep olmasından dolayı, aylık net ücretinde 63,26 TL azalma olacak.

-Bu personelin emekli olması halinde eski duruma göre, aylığında 362,83 TL net artış olacak.

-Bu personelin emekli olması halinde eski duruma göre, emekli ikramiyesini 11.629,32 TL daha fazla alacak.

-Emeklilik bakımından 3600 ek göstergeyi hak edebilmek için, daire başkanı veya grup başkanı için daha önce belirlenen ek göstergeyi hak etmiş olmak kaydıyla, 3600 ek göstergede belli bir süre çalışma zorunluluğu söz konusu olmayacak.

Emekliler ile dul ve yetimlerin durumu

Ek göstergesi 3000’den 3600’e yükseltilen kadro unvanlarından emekli olanların almakta oldukları emekli aylıkları ile söz konusu unvanlar üzerinden dul ve yetim aylığı almakta olanlara ödenmekte olan aylık miktarında da artış yaşanacak.  Emekli aylıklarına 362,83 TL, dul ve yetim aylıklarında ise hisseleri oranında artış meydana gelecek.

Ek gösterge artışının emekli aylıklarına yansımasına imkan veren düzenleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır.” denilmektedir.

Ek gösterge artışı sağlayan düzenlemenin ilgili maddesi

MADDE 13- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin; “4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibareleri ile “5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ  KURULUŞLAR  İLE  YÜKSEK  ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ve “Grup Başkanı ve” ibareleri metinden çıkarılmış, aynı Cetvelin “1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümüne “Serbest Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibaresi, “2.YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.