logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma5Fazla çalışma karşılığı ücret almakta olan memurların büyük bir bölümü 2013 yılı içerisinde bu güne kadar söz konusu ücretten yararlanamazken, ne zaman yararlanabilecekleri ise belirsizliğini koruyor.

Eşit işe eşit ücret verilmesini sağlamak amacıyla çıkarıldığı belirtilen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, çeşitli düzenlemelerde yer alan fazla çalışma ücreti uygulamalarının bazılarını yürürlükten kaldırmış ve fazla çalışma ücreti ödenmesini bazı şartlara bağlayan yeni bir düzenleme getirilmişti.. 

666 sayılı KHK’ya göre faza çalışma ücreti nasıl ödenir?

Fazla çalışma yaptırılan personele, bu çalışmaları karşılığında ücret ödenebilmesi için;

-Yapılan işin, belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden olması gerekecek.

-Fazla çalışma yaptıran kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kimlere ödeme yapılacağının belirlenmesi gerekecek.

-Verilecek fazla çalışma ücreti ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmeyecek.

-Ödenecek fazla çalışma ücreti tutarı, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını geçemeyecek.

-Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sürelerin sonunda her defasında ayrıca Karar alınacak.

-Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen fazla çalışmalar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde izin kullandırmak suretiyle karşılanıyor.

Memurlar mağdur

Yaptıkları fazla çalışma karşılığı ücret almayı tercih eden memurlara, fazla çalışma karşılığı izin kullandırılmasının daha uygun olacağı yönünde açıklamalar yapan Maliye Bakanı, memurların fazla çalışma karşılığı alacakları o az miktardaki ücretin bile geçimlerini sağlamak adına büyük katkılar sağlayacağını görmezden gelmektedir.

Örneğin, lise mezunu olup yardımcı hizmetler sınıfında yeni işe giren bir memurun, 2013 ilk altı ayı içerisinde almakta olduğu net aylık tutarının 1.583,69 TL olduğu düşünüldüğünde,  bu memura fazla çalışacağı saat başına 1,45 TL brüt ücret ödenmesinin çok görülmemesi gerekir.

2014 yılı seçim yılı

Bakanlar Kurulu fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda kendisine tanınan yetkiyi, bugüne kadar sadece 2B çalışmalarında görev yapanlar için kullandı. Diğer personelin fazla çalışma ücretine ilişkin talepleri konusunda yapılan çalışmalarda ise iki alternatif üzerinde duruluyor.

Bunlardan biri, 2013 yılı ikinci 6 ayından geçerli olarak, yaptırılacak fazla çalışma karşılığında memurlara ücret ödenmesi ve alınacak kararın 2014 yılı ilk 6 ayı için de yenilenmesi suretiyle memurlara 1 yıl süre ile ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi.

Diğer alternatif ise, 2013 yılının bu şekilde tamamlanması ve 2014 yılı başından itibaren 6 ay süre ile fazla çalışma ücreti ödenmesi yönünde.

Maliye Bakanlığı bürokratlarının birinci alternatife sıcak bakmadıkları ve 2013 bütçe hedeflerinde sapmaya neden olacağını düşündükleri; 2014 yılı ilk 6 ayı için verilecek fazla çalışma ücretine ise bütçenin seçimler nedeniyle farklı hazırlanabileceğinden hareketle olumlu baktıkları söyleniyor. Ancak, Başbakanın bu konuda vereceği karar esas belirleyici olacak.

Seçimin olduğu dönemde fazla çalışma ücretinin ödeniyor olması, daha önceki dönemlerde ödeme yapılmamış olmasını akla getirmeyeceğinden, 2013 yılında fazla çalışma ücreti ödenmemesinin seçimlerde Hükümet aleyhine olumsuz bir durum yaratmayacağı da yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

Bakanlar Kurulu Kararı ile kimlere fazla çalışma ücreti ödendi?

Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlardan, 2B Arazilerinin satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere 15/3/2013-15/9/2013 tarihleri arasında fazla çalışma ücreti ödenebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararı ile fazla çalışma ücreti alacağı belirtilen 3 kurumun tüm personeli bu haktan yararlanamıyor. Personelin 2B arazilerinin satış ve iade işlemlerinde fiilen görev yapması şatı arandığından, sadece bazı birimlerin personeli bu haktan yararlanabilmekte, personelin çoğunluğuna ise fazla çalışma ücreti ödenmemektedir. Ayrıca, 14 ilde 2B arazisi bulunmadığından, adı geçen 3 kurumun bu illerdeki personeli de hiçbir şekilde bu ücretten istifade edememektedir. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

 Öte yandan, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenmesi konusunda yasal düzenleme yapıldı. Bu personele yapılacak ödemelere esas  sürelere Kanunla sınırlama getirilmezken, yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.