logo yeni

calisanlar2 copy

ARAZİ TAZMİNATI VE YARARLANMA USULÜ

Aktif . Yayınlanma Ücret

arazi tazminatiBazı kadrolarda bulunan memurlara, görev yapacakları yerler göz önünde bulundurularak, bu yerlerde fiilen çalıştıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler halinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilmektedir.

Arazi tazminatı nedir?

Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” Eki II Sayılı Cetvelde, memurlara ödenecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.  II Sayılı Cetvelin ( E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında ise, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, yapacakları bazı fiili çalışmalar karşılığında ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmesi düzenlenmiştir. Bu tazminat “arazi tazminatı” olarak da adlandırılmaktadır. (Zam ve Tazminat Kararnamesi için tıklayınız…)

Kimlere ödenir?

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için  ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunmayanlar bu tazminattan yararlanamaz.

Hangi oranda ödenir?

Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, çalıştıkları her gün için belli bir oranda ek özel tazminatı ödenir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen  bu ek tazminat oranının 3 aylık toplamının da belli bir oranı aşamayacağı düzenlenmiştir.

KADROLARI TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN VE FİİLEN GÖREV YAPANLARDAN 

ARAZİ TAZMİNATI GÜNLÜK (ORAN VE NET MİKTARI)

ARAZİ TAZMİNATI 3 AYLIK TOPLAM EN ÇOK (ORAN VE NET MİKTARI)

1-En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

   

-Başmühendis, Başmimar, Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen olanlar

% 3,0

20,88 TL

% 60

417,67 TL

-Unvanları yukarıda sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler

% 2,0

13,92 TL

% 40

278,45 TL

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperleri

% 2,0

13,92 TL

% 40

278,45 TL

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler

% 1,2

8,35 TL

% 24

167,07 TL

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler

% 1,2

8,35 TL

% 24

167,07 TL

Nasıl ödenir?

Ek özel hizmet tazminatından yararlanacaklara, hak edecekleri ek özel hizmet tazminatı oranlarının “En yüksek Devlet Memuru aylığı” ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.

Ödemeler, görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.