logo yeni

calisanlar2 copy

TMSF YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

tmsfDevlet teşkilatı içerisindeki ayrıksı yapıları ile dikkat çeken üst kurul niteliğindeki kuruluşlar verilen ücretler bakımından da her zaman ilgi çekmiştir.

İşte bunlardan biri olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yöneticilerinin ücretleri;

666 sayılı KHK öncesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Başkanı ve Fon Kurulu üyelerinden 666 sayılı KHK öncesi göreve başlayanlara 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrası; “Fon Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı esas ve usullere göre ödeme yapılır.” hükmü gereği maaş ödenmekte olup, Nisan 2013 tarihi itibari ile Fon Kurulu üyelerine 7.090,50 TL net maaş ve anılan maddenin yedinci fıkrası; “Fon Başkan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir.” hükmü gereği de Fon Kurulu üyelerine 9.416,11 TL net tazminat olmak üzere toplam net 16.506,61 TL ödenmektedir.

666 sayılı KHK sonrası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Başkanı ve Fon Kurulu üyelerinden 666 sayılı KHK sonrası göreve başlayan Fon Başkanına Nisan 2013 itibari ile 7.256,74 TL, Fon Kurulu üyelerine ise özlük durumuna göre 6.018,52 TL ile 6.292,10 TL net maaş,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 666 sayılı KHK öncesi göreve başlayan Fon Başkan yardımcılarına 6.265,83 TL, daire başkanlarına 5.900,12 TL, Başkanlık müşavirlerine 5.806,63 TL, müdür ve grup koordinatörlerine ise taban 5.015,41 TL, tavan 5.287,44 TL net maaş, ayrıca yukarıda anılan Kanun maddesinin ikinci fıkrası; “Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül verilebilir …” hükmü gereği de Fon Kurulu kararı ile düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde yılda iki kez alınan nota bağlı olarak iki maaş tutarında performans ödülü; 666 sayılı KHK sonrası göreve başlayan özlük durumuna göre Daire Başkanına toplam 4.965,46 TL ve Başkanlık Müşavirine toplam 5,059,77 TL net maaş ödenmektedir.

Yukarıda anılan performans ödülünden Fon Başkanı, Fon Kurulu üyeleri, 666 sayılı KHK sonrası göreve başlayanlar hariç diğer personel yararlanabilmektedir.

Fon Kurulu Başkanı ve Fon Kurulu üyelerine Fon Kurulu toplantılarına katılmaları nedeniyle ayrıca herhangi bir ek ücret ödenmemektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.