logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI KAMU GÖREVLİLERİ 2000 TL EK ÜCRET ALACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

burokratMeclis Genel Kurulunun bu hafta yapılan son oturumunda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, üst kurulların başkan ve üyelerine ayda yaklaşık 2000 TL ek ücret alma imkanı veriyor.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Kanunla, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılırken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye de bir madde eklendi. Bu düzenleme ile, üst kurulların başkan ve üyelerine bazı ek görevler verilmesi ve bu görevler karşılığında ücret ödenmesi sağlandı. Düzenleme, Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Bu imkandan kimler yararlanacak 

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu,

-Sermaye Piyasası Kurulu,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,

-Kamu İhale Kurulu,

-Rekabet Kurulu,

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu,

-Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Başkan ve Üyeleri, kurumlarının görev alanıyla ilgili olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleri ile komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alabilecek ve bu görevlendirmeler nedeniyle, kendilerine ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılacak. 

Kanun Teklifine Plan Bütçe Komisyonunda eklenen cümle ile, 6362 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezinin idare ve temsilinde görevli Kurul başkan ve üyelerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen tutarda net ödeme yapılmasında, Kurumun görev alanı ile ilgili olmamak şartı aranmayacak.

Kabul edilen hüküm

MADDE 26- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16-5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Başkan ve üyelerine, kendi mevzuatında yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın kurumun görev alanıyla ilgili olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleri ile komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev verilebilir ve bu görevlerinden dolayı 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükümleri esas alınmak suretiyle ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılır. Ancak, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezinin idare ve temsilinde görevli Kurul başkan ve üyelerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen tutarda yapılacak net ödeme, Kurumun görev alanı ile ilgili olmamak şartı bakımından aykırılık oluşturmaz.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.