logo yeni

calisanlar2 copy

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARI SORUNU

Aktif . Yayınlanma Ücret

sivil savunma uzmani2Sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Sivil Savunma Uzmanları, mevzuattan kaynaklanan haklarını alamamaktan, emsali oldukları personel ile aynı özlük haklarına sahip olamamaktan ve kurumlararası ücret farklılığından rahatsızlık duyuyorlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sivil Savunma Uzmanı” unvanlı kadrolarda istihdam edilen personelin;  idari statüleri, eğitimleri, görevleri ile çalışma usul ve esasları “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunun; kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülmesini öngörülmüştür.

Sivil Savunma Uzmanı olabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlara ek olarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun açacağı görevde yükselme sınavında başarılı olmanın da gerekeceğinin belirtildiği Yönetmelikte, “Sivil savunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.” hükmüne de yer verilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanları bulundukları konumdan rahatsız

Yaptıkları çeşitli eylemlerde, bazı sosyal paylaşım ve forum sitelerinde yer alan mesajlarda, Mecliste verilen soru önergelerinde; sivil savunma uzmanlarının, özlük haklarının çalışma koşullarına uygun belirlenmediği, emsali personel ile aynı haklara sahip olmadıkları, mevzuat ile denk tutuldukları şube müdürü kadrosuna göre daha düşük ücret aldıkları, aynı kadroda kurumlararası ücret farklılıklarının olduğu ileri sürülmekte ve statülerinin farklılaştırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi istenmektedir.

Özlük hakları her kurumda aynı değil

Aynı hizmet yılında ve aynı kadro derecesinde olup farklı kurumlarda görev yapan Sivil Savunma Uzmanları arasında da özlük hakları bakımından bazı farklar söz konusudur.

Örneğin; yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari ve askeri yargı kuruluşları, ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri gibi kurumlardan sivil savunma uzmanı istihdam edilenlerde görev yapan, tazminat oranının daha yüksek belirlenmiş olmasından dolayı,  daha yüksek ücret almaktadırlar.

Aylık ücretleri ile emekli aylık ve ikramiyeleri

1 inci derece kadrodaki, üniversite mezunu, bekar ve çocuksuz;

-Sivil Savunma Uzmanının,

-Tazminat oranları farklı belirlenmiş kurumlarda görevli Sivil Savunma Uzmanının,

-Görev, yetki ve sorumluluklarının aynı olduğu belirtilen Şube Müdürlerinin

güncel katsayılara göre ve %15 Gelir Vergisi diliminde alacakları aylık ücret ve emekli olmaları halinde yararlanacakları aylık ve ikramiye miktarı şu şekildedir.

UNVAN

AYLIK D/K

HİZMET YILI

AYLIK NET ÜCRET

EMEKLİ AYLIĞI 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

SİVİL SAVUNMA UZMANI

1 /4

30

2.441,99

1488,54

53.673,34

ŞUBE MÜDÜRÜ

1 /4

30

3.068,50

1488,54

53.673,34

ÖZLÜK HAKLARI FARKLI BELİRLENMİŞ OLAN KURUMLARDA

SİVİL SAVUNMA UZMANI

1 /4

30

2.894,47

1488,54

53.673,34

ŞUBE MÜDÜRÜ

1 /4

30

3.346,95

1488,54

53.673,34

 memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.