logo yeni

calisanlar2 copy

UZMANDAN SAYILMADIKLARINI DÜŞÜNEN UZMANLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

mutsuzMesleğe özel bir yarışma sınavı ile “Uzman Yardımcısı” olarak alınan, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanana ve “kariyer” diye nitelendirilen mesleklerde görev yapanlardan bazıları, özlük hakları bakımından diğer uzmanlarla eşit tutulmayarak mağdur edildiklerini ve adeta "uzmandan sayılmadıklarını" düşünüyor.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurumların “uzman” kadrolarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış ve bu unvandaki personelin büyük çoğunluğunun aynı ücreti alması sağlanmıştı. Ancak, kurumların taşra teşkilatında görev yapan uzmanlar eşit ücret uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştı. Kapsamı dışında tutulan unvanlardan biri de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı emrinde görevli Gelir Uzmanları.

Gelir Uzmanları kendilerine yapılan haksızlığı şu şekilde ifade ediyorlar:

-“Eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK ile bakanlıklarda ve kamu kurumlarında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarının neredeyse tamamının özlük haklarında iyileştirmeye gidilirken,  bu konuda Gelir Uzmanlarına ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

-Vatandaşlara ve mükelleflere ilk elden hizmet veren Gelir Uzmanları, diğer uzmanlara göre özlük hakları bakımında çok gerilerde kalmıştır. (Yüksek miktarlı vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve Devlete gelir sağlama görevini ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getiren, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan 14.000 Gelir Uzmanının özlük hakları iyileştirilmemiştir.)

-Maliye Bakanlığı bünyesindeki denetim birimlerinin birleştirilmesi sırasında Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni arasında merkez/taşra denetim elamanı ayrımı yapılmamış; ancak aynı birimde, aynı masada, aynı işi yapan Devlet Gelir Uzmanları ile Gelir Uzmanları arasında merkez/taşra uzmanı ayrımına gidilmiş ve ücretleri farklılaştırılmıştır.

-Diğer uzmanlardan farklı tutulmaları nedeniyle, çalışma motivasyonları bozulmuş ve aileleriyle birlikte yaklaşık 50.000 kişinin ekonomik hayatı olumsuz etkilenmiştir.

Gelir Uzmanlarının talepleri

-657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde birlikte sayıldıkları diğer kariyer uzman kadroları için öngörülen özlük haklarının, kendileri için de uygulanmasını istiyorlar.

-657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin II Tazminatlar kısmının A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün, (i) bendi yerine (ğ) bendinde yer almak istiyorlar.

(ğ) bendinde sayılanlar %130, (i) bendinde sayılanlar ise %120 oranında özel hizmet tazminatından yararlanmaktadırlar. Ayrıca, (ğ) bendinde sayılanlar hakkında 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatı göstergesi uygulanmakta iken, (i) bendinde sayılanlar için makam ve görev tazminatı söz konusu değildir.

-657 sayılı Kanun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin,  (h) bendi yerine (g) bendinde yer almak istiyorlar.

1 inci derece kadrodaki unvanlardan (g) bendinde sayılanlar 3600, (h) bendinde sayılanlar ise 2200 ek göstergeden yararlanıyor.

Gelir Uzmanı ile diğer uzmanların karşılaştırılması

666 sayılı KHK ile özlük hakları iyileştirilen uzmanlarla aynı haklara sahip olmak isteyen Gelir Uzmanları ile sözü edilen diğer uzmanların (657 sayılı Kanunun 152/II/A/ğ maddesinde sayılanların) özlük haklarına ilişkin hususlar şöyle:

*Gelir Uzmanlığı da diğer uzmanlıklar gibi kariyer meslek sayılmaktadır. Gelir Uzmanları da, burada belirtildiği üzere, mesleğe özel yarışma sınavı ile “Uzman Yardımcısı” olarak alınmakta, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanmaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde birlikte sayılmakta ve bu düzenleme uyarınca bir derece yükselmesinden aynı şartlarda yararlanmaktadırlar.

*Aylık ücretleri farklı esaslara göre belirlenmektedir. Diğer uzmanların aylık ücretleri “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi”ne göre belirlenirken; Gelir Uzmanlarının ücretleri  “aylık, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödeme” unsurları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu durum, Gelir Uzmanlarının aylık ücretlerinin diğer uzmanlardan çok düşük olması sonucunu doğurmaktadır.

*Ek göstergeleri diğer uzmanlara göre düşük belirlenmiş ve diğer uzmanlar hakkında uygulanan makam ve görev tazminatı gibi unsurlar Gelir Uzmanları için öngörülmemiştir.  Bu durum, Gelir Uzmanlarının emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin diğer uzmanlara göre düşük kalmasına neden olmaktadır.

UNVAN

AYLIK D/K

HİZMET YILI

AYLIK ÜCRET

EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ İKRAMİYESİ

UZMAN

1/4

30

4.520,98

2.692,62

69.400,62

GELİR UZMANI

1/4

30

2.903,35

1.488,54

53.673,34

UZMAN YARDIMCISI

9/1

0

2.989,75

   

GELİR UZMAN YARDIMCISI

9/1

0

2.354,41

   

NOT: 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli katsayılar kullanılarak yapılan hesaplamada, aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından personelin bekar ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır. Gelir vergisi oranının %15 uygulandığı örneklemede, “Uzman” olarak 657 sayılı Kanunun 152/II/A/ğ maddesinde sayılanlar esas alınmıştır.  

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.