logo yeni

calisanlar2 copy

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İÇİN EK GÖSTERGENİN ANLAMI

Aktif . Yayınlanma Ücret

ek gosterge2Devlet Memurları Kanununa tabi olup ek göstergeden yararlanmayan tek hizmet sınıfı olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı için de ek gösterge belirleneceği son günlerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurları 10 hizmet sınıfına ayırmış ve her sınıf için özellikle mali haklar açısından farklı belirlemelere gitmiştir. Ancak, bu sınıflar arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı aleyhine bir çok düzenleme yer almıştır. Bu düzenlemelerin başında da, YHS için ek göstergenin hiç belirlenmemiş olması gelmektedir.

YHS için ek gösterge belirlenmemiş olması eşitliğe aykırı

Ek göstergelerin belirlendiği tarihten bu yana, YHS personeli bakımından eşit olmayan bir düzenlemenin mevcut olduğunu, tüm hizmet sınıfları için öngörülen düzenlemenin sadece YHS için öngörülmemesinin gerekçesi her ne olursa olsun, eşitlik ilkelerine uygun olmayacağını burada gündeme getirmiştik.

Ek gösterge rakamları ne olacak?

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personele ek gösterge verilmesine ilişkin düzenleme çalışmaları kapsamında, farklı ek gösterge rakamları üzerinde durulmakla birlikte, rakamlar konusunda henüz net bir kararın varlığından söz edilmiyor.

Ancak, belirlenecek ek gösterge rakamlarının en yükseğinin 2200’den düşük olacağına ve sadece 1,2,3 ve 4 üncü dereceler için belirleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Üzerinde tam bir fikir birliğine varılmamış olmakla birlikte, eğitim durumu ve kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle YHS personeli için belirlenmesi düşünülen ek gösterge rakamları şu şekilde:

KAZANILMIŞ HAK

AYLIK DERECESİ

     ÜNİVERSİTE

     MEZUNU

        LİSE

        MEZUNU

1

1600

1100

2

1100

800

3

800

650

4

650

500

YHS personeli hangi derecelere yükselebiliyor?

657 sayılı Kanuna göre, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerdekadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine; öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları ise bir üst dereceye yükseltilmektedir.

Buna düzenlemelere göre;

-Üniversite mezunu YHS personeli, kadro derecesine bakılmaksızın, kazanılmış hak aylığı bakımından 1 inci derecenin 4 üncü kademesine,

-Lise mezunu YHS personeli, kadro derecesine bakılmaksızın, kazanılmış hak aylığı bakımından 2 nci derecenin 6 ncı kademesine

kadar yükselebilmektedir.

Ek gösterge YHS personelini nasıl etkiler?

-Üniversite mezunu personel için 1 inci derece ek göstergesinin (1600) ya da (2000) olarak belirlenmesi halinde oluşacak olan durum.

KAZANILMIŞ HAK AYLIK D/K (1/4), KADRO DERECESİ (5),  HİZMET YILI (25), ÜNİVERSİTE MEZUNU

 

(0) EK GÖSTERGE  

(1600) EK       GÖSTERGE   

(2000) EK       GÖSTERGE

100 PUANLIK EK GÖSTERGE ARTIŞININ YARATACAĞI ETKİ (TL)

AYLIK ÜCRET  

1.787,12

1.870,58

1.891,44

5,22

EMEKLİ AYLIĞI          

1.104,66

1.196,81

1.219,85

5,76

EMEKLİ İKRAMİYESİ                                                     

35.405,87

38.359,35

39.097,72

184,59

-Lise mezunu personel için 2 nci derece ek göstergesinin (800) ya da (1100) olarak belirlenmesi halinde oluşacak olan durum.

KAZANILMIŞ HAK AYLIK D/K (2/1), KADRO DERECESİ (5),  HİZMET YILI (25), LİSE MEZUNU

 

     (0) EK GÖSTERGE 

(800) EK GÖSTERGE    

 (1100) EK GÖSTERGE

100 PUANLIK EK GÖSTERGE ARTIŞININ YARATACAĞI ETKİ

(TL)

AYLIK ÜCRET      

1.769,13

1.810,85

1.826,50

5,22

EMEKLİ AYLIĞI    

1.084,79

1.130,87

1.148,15

5,76

EMEKLİ İKRAMİYESİ                                            

34.769,02

36.245,76

36.799,54

184,59

Not: Hesaplamada güncel veriler kullanılmış, personelin bekar ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır. Hizmet yılı itibariyle ulaşılan kazanılmış hak aylık derece ve kademesi tahmini olarak alınmıştır.

Ek göstergenin 2200’ün altında belirlenmesi halinde;

-1, 2, 3 ve 4 üncü dereceler için belirlenecek ek göstergelerdeki her 100 puanlık değişme, aylık ücrette net (5,22 TL) değişiklik yapacaktır. 

-25 hizmet yılı üzerinden emeklilik hesabı yapıldığında, ek göstergedeki her 100 puanlık değişme, emekli aylığını net (5,76 TL) ve emekli ikramiyesini net (184,59 TL) etkileyecektir.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.