logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYER UZMANLAR ARASINDA ÜCRET BELİRLEMEDEN KAYNAKLANAN FARKLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle “Uzman Yardımcısı” olarak alınan ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanan ve “kariyer uzman” diye isimlendirilen personelden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde sayılanlar,  bu düzenlemeye istinaden bir derece yükselmesinden aynı şartlarda yararlanmalarına rağmen, ücret ve mali hakları arasında farklılıklar bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde sayılan Uzmanların bazılarının aylıkları bu Kanuna göre belirlenmekte iken, bazıları hakkında ise 375 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde ücret ve tazminat göstergesi uygulanmaktadır.  Bu farklı aylık ödemeleri de kendi içinde unvanlara göre farklılık gösterebilmektedir.

 

AYLIKLARINI 375 SAYILI KHK HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜCRET VE TAZMİANT GÖSTERGESİNE GÖRE ALANLAR

 

UNVAN

EK GÖSTERGE

MAKAM +

GÖREV TAZMİNATI

ÜCRET

GÖSTERGESİ

TAZMİNAT

GÖSTERGESİ

Adalet Uzmanları,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları,

Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları,

Basın ve Enformasyon Uzmanları,

Başbakanlık Uzmanları,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,

Çalışma Uzmanları,

Çevre ve Şehircilik Uzmanları,

Denizcilik Uzmanları,

Devlet Gelir Uzmanları,

Devlet Personel Uzmanları,

Dış Ticaret Uzmanları,

Dışişleri Uzmanları,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,

Diyanet İşleri Uzmanları,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,

Gençlik ve Spor Uzmanları,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları,

Gümrük ve Ticaret Uzmanları,

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,

Hazine Uzmanları,

İçişleri Uzmanları,

İnsan Hakları Uzmanları,

İstihdam Uzmanları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları,

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,

Kamu Denetçiliği Uzmanı

Kültür ve Turizm Uzmanları,

Maliye Uzmanları,

Marka Uzmanları,

Meteoroloji Uzmanları,

Millî Eğitim Uzmanları,

Millî Savunma Uzmanları,

Orman ve Su İşleri Uzmanları,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları,

Patent Uzmanları,

Sağlık Uzmanları,

Sanayi ve Teknoloji Uzmanları,

Savunma Sanayii Uzmanları,

Sigorta Denetleme Uzmanı,

Sosyal Güvenlik Uzmanları,

Tapu ve Kadastro Uzmanları,

TİKA Uzmanları,

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları,

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,

Vakıf Uzmanları,

Yazma Eser Uzmanları,

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,

Yüksek Kurum Uzmanları,

Yükseköğretim Kurulu Uzmanları.

3600

10000

46.450

25.560

Mali Hizmetler Uzmanları (Merkez teşkilatlarında)

2200

-

37.250

20.500

 

AYLIKLARINI 657 SAYILI KANUNA GÖRE ALANLAR

 

UNVAN

EK GÖSTARGE

MAKAM  TAZMİNATI

ÖZEL HİZMET +

DENETİM TAZMİNATI

 EK ÖDEME        

Defterdarlık Uzmanı,

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı,

2200

-

150

140

Gelir Uzmanları,

İl İstihdam Uzmanları,

Mali Hizmetler Uzmanları (Taşra teşkilatlarında)

Vergi İstihbarat Uzmanları.

2200

-

140

140

 NOT:

-Uzman unvanlı personelin ücret sisteminin ve unsurlarının karşılaştırılmasında, 1. Derece kadrolar için geçerli olan unsurlardan sadece bazıları esas alınmıştır.

-657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesi dışında kalan ve özel kanunlarında yer alan hükümler çerçevesinde “kariyer uzman” olarak değerlendirilebilecek unvanlara burada değinilmemiştir. 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.