logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIKTA ÇALIŞAN KİMYAGERLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Mersin milletvekili Prof.Dr. Aytuğ ATICI, kamuda sağlık sektöründe çalışan kimyagerlerin ek göstergelerinin yükseltilmesi için kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.

 Atıcı kanun teklifinin gerekçesinde, devlet kurumlarında sağlık sektöründe çalışan kimyagerlerin özlük hakları açısından önemli bir mağduriyet yaşadıklarını, sağlık sektöründe aynı işi yapan ve aynı fakültenin bir başka bölümünden mezun olanlar ile sağlık sektöründe çalışan kimyagerler arasında ek gösterge bakımından önemli bir farklılık olduğunu ileri sürerek, bu durumun kimyagerlerin çalışma dönemlerinde ve emekliliklerinde ücret açısından önemli bir hak kaybı yaşamalarına neden olduğunu belirtti.

Prof.Dr. Atıcı, ortaya çıkan bu çarpık uygulama sağlık sektöründe çalışan kimyagerlerin motivasyonunun düşmesine neden olduğunu ve teklif edilen kanunla ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilerek, uygulamadan kaynaklanan bir adaletsizliğin son bulacağını ifade etti.

Kanun Teklifi:

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HÂKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ‘II- Teknik Hizmetler Sınıfı’ Kısmının (b) bendinde geçen ‘ve Kimyager’ ibaresi ‘sağlık sektörü dışında çalışan Kimyager’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı Cetvelin ‘Sağlık Hizmetleri Sınıfı’ Kısmının (a) bendine ‘Biyolog’ ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık sektöründe çalışan Kimyager” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.