logo yeni

calisanlar2 copy

“UZMAN” VE “DENETMEN” ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI FARK

Aktif . Yayınlanma Ücret

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ilişkin teşkilat düzenlemeleri sırasında, “Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı” ve “Gümrük ve Ticaret Denetmenliği” yapıları da oluşturulmuş, buralarda görev alacak “Gümrük ve Ticaret Denetmeni” ile “Gümrük ve Ticaret Uzmanı” ve bunların yardımcılarının mali ve özlük haklarına ilişkin hususlar da belirlenmiştir.(Bu unvanları ifade ederken burada kısaca “Uzman” ve “Denetmen” kavramları kullanılacaktır.)

Ancak, bu unvanlar için öngörülen mali ve özlük haklar birlikte incelendiğinde, şaşırtıcı bir tablo ile karşılaşılmakta; aylık ücretleri ile emekli aylığı ve ikramiyeleri arasında belirgin farkların olduğu görülmektedir.

Mesleğe girişleri bakımından

Uzman Yardımcısı veya Denetmen Yardımcısı olarak Bakanlık emrinde görev alacakların,  KPSS sonucuna göre yazılı ve sözlü sınava girmeleri ve başarılı olmaları gerekiyor. 3 yıllık yardımcılık döneminden sonra girecekleri yeterlik sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olmaları halinde ise ilgili Uzman veya Denetmen kadrolarına atanmaktadırlar.

Her iki unvan için, ilgili kadrolara atanmada izlenecek yol benzer olmakla birlikte; sınav konularında, yardımcılık dönemi içerisindeki eğitimlerinde, yeterlik sınavı aşamasında bazı farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, Uzman Yardımcılığı sınavında ve Uzman kadrosuna atamada yabancı dile ilişkin şartların yerine getirilmesi zorunlu iken, Denetmenler için böyle bir şart bulunmamaktadır.

Görev yerleri bakımından

Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilirken; Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez kadrolarında istihdam edilmektedirler.

Kariyer sayılma bakımından

Her iki unvan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kariyer meslekler diye adlandırılan unvanların sayıldığı 36/A/11 maddesinde birlikte yer almıştır.

Aylık ödeme sistemi bakımından

-Denetmen kadrosunda bulunanların aylık ücretleri, 657 sayılı Kanunda kadro unvanları için öngörülen ücret unsurlarına göre belirlenirken,

-Uzman kadrosunda bulunanların aylık ücretleri, 666 sayılı KHK ile getirilen sistemle “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” esas alınarak belirlenmektedir.

Ek gösterge bakımından

657 sayılı Kanun eki Ek Gösterge Cetvelinde 1. Derece kadrodaki;

-Uzman unvanı için (I-g bendinde) 3600 ek gösterge belirlenmiştir.

-Denetmen unvanı için (I-h bendinde) 2200 ek gösterge belirlenmiştir.

Makam ve görev tazminatı bakımından

-657 sayılı Kanun eki Makam Tazminatı Cetvelinde,  Uzman unvanı için (8/b bendinde) 2000 gösterge rakamı belirlenmiş ve buna bağlı olarak da 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlanma imkanı getirilmiştir.

-Denetmenler için makam tazminatı öngörülmediğinden, görev tazminatından yararlanmaları da söz konusu değildir.

Özel Hizmet Tazminat bakımından

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde;

-Uzman unvanı için (II/A/ğ bendinde) Özel Hizmet Tazminat oranı %130 olarak belirlenmiş ve ayrıca (II/F/b bendinde) %20 Denetim Tazminatı öngörülmüştür. (Uzman Yardımcıları için bu oranlar %92 ve %20 şeklindedir)

-Denetmen unvanı için (II/A/i bendinde) Özel Hizmet Tazminat oranı %120 olarak belirlenmiş ve ayrıca (II/F/b bendinde) %20 Denetim Tazminatı öngörülmüştür. (Denetmen Yardımcıları için bu oranlar %85 ve %20 şeklindedir)

Ek ödeme bakımından

666 sayılı KHK ile ücret unsuru haline getirilen ek ödemenin;

-Denetmen için %140 oranında, Denetmen Yardımcısı için ise %125 oranında olacağı belirlenmiştir. (4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinden yararlananlara ek ödeme ödenmemektedir)

-Uzman unvanı için farklı aylık ücret sistemi getirildiğinden (ücret ve tazminat), bu sisteme göre ücret alanlara ek ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Yabancı Dil Tazminatı bakımından

Yabancı Dil Tazminatı ödenmesi konusunda Denetmen, Uzman ve bunların Yardımcıları arasında herhangi bir fark söz konusu değildir. Diğer memurlar için olduğu gibi, yabancı dil seviyelerine göre; her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar, aylık yabancı dil tazminatı ödenebilmektedir.  

Aylık ücret bakımından

KADRO UNVANI

GÖREV YERİ

AYLIK D/K

HİZMET YILI

AYLIK ÜCRET

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCISI

MERKEZ

9/1

0

2.989,75

GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCISI

TAŞRA

9/1

0

2.362,30

Tabloda,

-2013 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde birlikte göreve başlayan “Uzman Yardımcısı” ve “Denetmen Yardımcısı”nın, göreve başlarken alacakları aylık ücret tutarları belirtilmiştir.

NOT: 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli katsayılar kullanılarak yapılan hesaplamada, aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından personelin bekar ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır. Gelir vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.