logo yeni

calisanlar2 copy

DİN HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN ÜCRET UNSURLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

Din Hizmetleri Sınıfına dahil personelin aylık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan ek gösterge, yan ödemeler, din hizmetleri tazminatı ve ek ödemelerin hangi değerler esas alınarak belirlendiği ve söz konusu ödeme kalemlerinden hangi kesintilerin yapıldığı, bu yazımızda bir arada toplanmıştır.

Burada, Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde; Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, Uzman Vaiz, Başvaiz, Eğitim Görevlisi, Uzman İmam-Hatip, Başimam-Hatip, Kur’an Kursu Başöğreticisi  Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Başmüezzin olarak  görev yapanların aylık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unsurlardan söz edilecektir.             

EK GÖSTEGE

Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında olan personelin aylığı, eğitim durumları ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak aşağıdaki listede belirtilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ek gösterge rakamlarının, aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle ek gösterge aylığı bulunur. Ek gösterge aylığından gelir vergisi ve damga vergisi kesilir ve emekli keseneğinin hesabına dahil edilir.

 

KADROLARI DİN HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL OLANLARDAN

 

DERECE

 

EK GÖSTERGE

a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları

1

2

3

4

 

2200

1600

1100

800

 

c) Diğerleri

1

2

3

4

 

1500

1100

800

650

 

 

EK ÖDEME 

Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), aşağıda belirtilen listede kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödemeden sadece damga vergisi kesilir. 

KADROLARI DİN HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL OLANLARDAN

EK ÖDEME ORANI

İl Müftü Yardımcısı

180

İlçe Müftüsü

170

Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

Diğer kadrolarda bulunanlardan;

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

 

DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI

Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), aşağıda belirtilen listede kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda Din Hizmetleri Tazminatı ödenir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir. 

a)İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüsü kadrolarında bulunanlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar…………….…….… :          170

-2 nci dereceden aylık alanlar............................. :          155

-3 üncü dereceden aylık alanlar.......................... :           140

-4 üncü dereceden aylık alanlar.......................... :           130

-Diğer derecelerden aylık alanlar........................ :           105 

b)Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar .......................... :           145                             

-2 nci dereceden aylık alanlar............................ :           141

-3 üncü dereceden aylık alanlar..........................:           139

-4 üncü dereceden aylık alanlar..........................:           135

-Diğer derecelerden aylık alanlar........................:           120

c)Mesleği ile ilgili yükseköğrenim görerek başvaiz, uzman vaiz ve vaiz kadrolarına atananlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar ..........................:           125

-2 nci dereceden aylık alanlar............................:           121

-3 üncü dereceden aylık alanlar..........................:           119

-4 üncü dereceden aylık alanlar..........................:           115

-Diğer derecelerden aylık alanlar........................:           100

ç)Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulunanlardan;

1-Yükseköğrenimli olanlardan;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar...................:             95

-Diğer derecelerden aylık alanlar........................:             94

2- İmam Hatip Lisesi mezunlarından;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar...................:             93

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar...................:             92

-Diğer derecelerden aylık alanlar........................:             91

3-Diğerlerinden;

-8-15 inci derecelerden aylık alanlar....................:            88

-Diğer derecelerden aylık alanlar.........................:            89 

d) (Mülga)

e) (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlardan;

1- Uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara ayrıca;

-1-2 nci dereceden aylık alanlar ........................:             20

-Diğer  derecelerden aylık alanlar......................:              15

2- Başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarınaatananl ara ayrıca;

-1-2 nci dereceden aylık alanlar ....................... :             40

-Diğer  derecelerden aylık alanlar........ ..............:             30

 

YAN ÖDEMELER (ZAMLAR)

Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında olan personele, ödenecek zam miktarı, aşağıdaki listede gösterilen puanların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. 

Kadro(Görev) Unvanı ve Kariyer            İş Güçlüğü   İş Riski   Temininde Güçlük   Mali Sorumluluk

-İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü........      :         550             -                400                       -

-Vaiz, Uzman Vaiz, Başvaiz

  a) Başkanlıkta...................................... :          600            -                250                       -

  b) Diğer yerlerde.................................. :          500            -                150                       -

-Eğitim Görevlisi………………………… :          500            -                250                       - 

Yukarıdaki listede kadro unvanları belirtilmeyen Din Hizmetleri Sınıfına dahil personel hakkında, İş Güçlüğü Zammı en düşük (500) puan olarak uygulanır.

logokucuk

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.