logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, SADECE 3 KURUMUN BAZI PERSONELİNE ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Ücret

2013 yılı içerisinde yapılacak fazla çalışmalar karşılığında verilecek  ücrete ilişkin ilk düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Sadece 3 kurumdaki bazı çalışmalarda görev alacak personele fazla çalışma ücreti ödenmesine imkan vermesi nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, sadece 2-B olarak adlandırılan arazi satışlarına ilişkin çalışmalarda fiilen görev yapacak olan personele 6 ay süre ile fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti hangi kurumlarda ödenecek?

Fazla çalışma ücreti;  

-Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında,

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında,

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde

ödenecek.

Bu kurumlardaki hangi personele ödenecek?

Fazla çalışma ücreti ödenebileceği belirtilen 3 kurumdaki tüm personel bundan yararlanamayacak.

Personelin fazla çalışma ücretinden yararlanabilmesi için;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olması,

-Bulunduğu kurumda, “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görev yapması,

-Mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapması

gerekecek.

Ne kadar ve hangi sürelerde ödenecek?

-Fazla çalışmanın her bir saati için 7,25 TL ödenecek.

-Bir personele en çok ayda 50 saat için fazla çalışma ücreti ödenecek.

-Fazla çalışma ücreti en çok 6 ay ödenecek.

-15 Mart 2013- 15 Eylül 2013 tarihleri arasındaki fazla çalışmalar için ödenecek.

Kurumlar ve birimlere eşit davranılmadı

Fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin bu düzenlemede, fazla çalışma yaptırılan kurumlara ve personele eşit davranılmaması hayal kırıklığı yaratırken, aynı kurum içerisinde farklı uygulamalara gidilecek olması çalışma huzurunu da olumsuz etkileyecektir. 

Öte yandan, Maliye Bakanlığının fazla çalışma ücreti ödemesi konusunda birimlerine farklı davranacağını Ocak ayı içerisinde yaptığımız haberde duyurmuştuk. Haberimiz için tıklayınız...

Fazla çalışma ücreti ödemesi konusunda, 2013 yılı içerisinde bazı kurumlar için Bakanlar Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılacağını düşünmekteyiz.

 

Söz konusu Karar 

11/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4401 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Karar, Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3– (1) 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığı personeli için Maliye Bakanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,45 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılacak fazla çalışma ücreti ödemesi döner sermaye bütçelerinden yapılır.

(7) Bu Karar hükümleri, 15/3/2013-15/9/2013 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.