logo yeni

calisanlar2 copy

MAAŞIN MEMURA GÖRE DEĞİŞMEYEN TEK UNSURU

Aktif . Yayınlanma Ücret

Bulundukları kuruma, hizmet sınıfına, kadroya, unvana, kıdeme, dereceye, eğitime, özel bilgi ve yeteneğe, eş ve çocuk durumuna bakılmaksızın, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelin tümü için aynı miktarda belirlenen aylık maaş unsuru, sadece “taban aylık”tır.

Taban aylık miktarının belirlenmesi

Taban aylık miktarı her memur için eşittir. Taban aylık gösterge rakamına, taban aylık katsayısı uygulanmak suretiyle belirlenir.

Halen 1000 olarak uygulanmakta olan taban aylığı göstergesini, üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Taban Aylık Katsayısı ise, çeşitli dönemlerde değiştirilebilmekle birlikte, genellikle memur maaşlarına yapılan zamlara ilişkin belirlemelerde diğer katsayılarla birlikte ve aynı oranda artırılmaktadır. 01.01.2013 tarihinden geçerli olarak uygulanan taban aylık katsayısı 0,98798’dir.

Taban aylıktan yapılan kesintiler

Taban aylık miktarı belirlendikten sonra;

-Emekli keseneği hesabına dahil edildiğinden, taban aylıktan kesinti yapılmaktadır.

-Gelir vergisi uygulanmaktadır(bulunulan vergi dilimine göre farklılık gösterebilir).

-Damga vergisi uygulanmaktadır.

Aylık maaşa etkisi

2013 yılı ilk 6 ayı için belirlenen Taban Aylık katsayısı esas alınarak, Gelir Vergisi oranı %15 kabul edildiğinde;

1-01.10.2008 tarihinden önce işe girmiş olanlar için;

Taban aylık (brüt)             1000 x 0,98798     = 987,98 TL.

Emekli keseneği (kişi   %16)                          = 158,08 TL.  

Gelir Vergisi (%15)                                       = 124,49 TL.

Damga Vergisi (%0,759)                               =    7,50 TL.    

Taban aylığın, aylık maaşa net etkisi               = 697,92 TL.

2- 01.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş olanlar için;

Taban aylık (brüt)              1000 x 0,98798    = 987,98 TL.

Sosyal Güvenlik kesintisi toplamı (kişi %14)    = 138,32 TL.  

Gelir Vergisi (%15)                                        = 127,45 TL.

Damga Vergisi (%0,759)                               =     7,50 TL.    

Taban aylığın, aylık maaşa net etkisi               = 714,71 TL.

Emekli ikramiyesi ve emekli aylığına etkisi

Emekli ikramiyesine etkisi: Taban Aylık brüt miktarının emekliliğe esas hizmet yılı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarda olur.

Örneğin; fiili hizmet yılını 25 olarak kabul ettiğimizde, emekli ikramiyesi içerisinde taban aylığın etkisi: 987,98 x 25= 24.699,50 TL olur.

Emekli aylığına etkisi: Taban Aylık brüt miktarının, (50+emekliliğe esas hizmet yılı) ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarda olur.

Örneğin; fiili hizmet yılını 25 olarak kabul ettiğimizde, emekli aylığı tutarı içerisinde taban aylığın etkisi: 987,98 x (50+25)= 770,62 TL olur.

Uygulamadaki istisnalar

Taban aylık, emekli ikramiyesi ve emekli aylığının belirlenmesinde tüm memurlar hakkında uygulanırken, aylıklarını farklı ücret düzenlemelerine göre alan memurların aylık ödemelerinin hesabında taban aylık kullanılmamaktadır.

Örneğin ücretlerini; ücret ve tazminat göstergesine göre alanların, kurumların özel düzenlemelerine göre aylık alanların, kadro karşılığı sözleşmelilerin aylıkları hesaplanırken (emekli keseneklerinin hesabı hariç) taban aylık unsuru kullanılmamaktadır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.