logo yeni

calisanlar2 copy

DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

14 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarının usul ve esaslarının belirlendiği Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açıldı.

Türk Sağlık-Sen tarafından, Yönetmeliğin bazı hükümlerinin eşitliğe aykırı olduğu, haksızlık yarattığı ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla açılan davada, şu hususlar yer aşldı:

Riskli birimlere kısa süreli hizmet verenlerin durumu

Riskli birimlere (ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık v.b.) kısa süreli hizmet veren sağlık çalışanlarına, hizmet verdikleri sürelerde riskli birimler katsayısı üzerinden ek ödeme yapılmasını engelleyen düzenlemede yer alan “fiilen”  ibaresinin iptali istendi.

Düzenlemenin mevcut haliyle hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek, Anayasanın “eşitlik ilkesine” ve “çalışma barışına” aykırı olduğu ileri sürüldü.

Disiplin cezalarında ek ödeme

Uyarma, kınama, aylıktan kesme gibi disiplin cezası alanlara belli bir süre ek ödeme yapılmamasına yönelik düzenlemenin iptali istendi.

Düzenlemenin, disiplin cezası alan çalışanlara bir ceza daha verilmesi anlamına geldiği  belirtilerek, bu yetkinin idareye tanınmadığına dikkat çekildi.

Birim performans katsayısı

“Birim performans katsayısı” ifadesi ile bölümlerdeki eksikliklerin personelin performansında değerlendirilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek iptali istendi.

Gelir vergisi alınması

Yönetmelikte yer alan kanuni kesintiler kısmında ek ödemelerden gelir vergisi alınmasının düzenleyen hükmün iptali talep edildi. Bu düzenlemenin haksızlık olduğuna vurgu yapıldı.

Hastane yönetiminin onayı

Mesai içi çalışılmayan günlerin belirlenmesinde hastane yöneticisinin onayı ile ilgili düzenlemenin iptali talep edildi.

Yönetmelikte görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde sağlık izni verilen günlerinde mesai içi çalışılmayan günlerden olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Fakat söz konusu sağlık raporunun geçerli olması için hastane yöneticisin onayının olması gerekliliğine dair düzenlemenin aşırı bürokratik bir işlem olduğu belirtildi.  Dilekçede doktorun onayladığı ve hastane yöneticisinin de idari sorumlu olduğu bir durumda raporun hastane yöneticisi tarafından onaylanmasının gereksizliğine vurgu yapılarak iptal edilmesi talep edildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.