logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLAR YİYECEK YARDIMINDAN NASIL YARARLANIR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Devlet Memurları Kanunu, memurlara yiyecek yardımı verilebileceğini öngörmüştür. Bazı kurumların personel sayısının az olması, bazı kurumların ise konuya duyarsız kalmaları nedeniyle, bu kurumlarda çalışan personelin yemek yardımından yararlanamaması da söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarına ilişkin esasları belirtmiştir.

Yiyecek yardımının yapılma şekli

Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmamaktadır.

Yemek yardımı öğün sayısı

Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

Yemek servisi giderleri

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, yardımdan yararlanabilecek personel sayısına göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınmaktadır. Öğle yemeği servisinden faydalanacaklardan 15/1/2013-14/1/2014 tarihleri arasında alınacak yemek bedellerine ilişkin haberimiz için tıklayınız …

Kendilerine tayın bedeli verilen personelin ve sözleşme ile çalıştırılanların (kadro ve pozisyonla ilişkisi olmayan), yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinden yararlanmak istemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

Yemekhane servisinin kurulması

Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının en az 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

Mevcut yemek servislerinden yararlanma

Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

Ücret ödemeden yemek servisinden yararlanacak olanlar

Yiyecek yardımından yararlanma hakkı olan personelden;

-Yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden,

-Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden

ücret ödemeden yararlanır.

Geçici görevlendirmelerde yiyecek yardımı

Yiyecek yardımından yararlanma hakkı olan personel, başka bir kamu kurumunda geçici olarak görevlendirilmesi ve bu kurumda yemek servislerinin bulunması halinde, görevlendirildiği kurumun yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Yiyecek yardımının fiş veya kupon ile ya da lokantadan sağlanması

Devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımının, lokanta veya marketlerden karşılanması ya da yemek fişi veya yemek kuponu vermek suretiyle karşılanması, mevcut düzenlemelere göre söz konusu değildir.

Yemek satın alınması

Kurumların çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle, kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulması kaydıyla, ihale yolu ile piyasadan yemek satın alınabilmektedir.

Personel sayısı az olan ve yemekhanesibulunmayan kurumlarda yemek yardımı

Memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmaması gibi sebeplerle yemek servisi sunulamaması hallerinde, bedeli karşılığında yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden, personelin faydalanmasını sağlayabilirler. Kurum bütçesine yiyecek yardımında kullanılması amacıyla konulan ödenek, yemek servisinden faydalanılan kurumun ilgili hesabına aktarılır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.