logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMEN MAAŞ HESABINDA KULLANILAN UNSURLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

Eğitim ve öğretim sınıfındaki kadrolarda görev yapan personelin aylık ücretleri; göstergeleri, ek göstergeleri, kıdemleri, zam ve tazminatları ile ek ödemeleri esas alınarak belirlenmekte, ayrıca taban aylık hesaba dahil edilmektedir. Gelir vergisi kesilirken asgari geçim indirimi uygulanmakta ve bu indirimin miktarı ilgili personelin eş ve çocuk durumuna göre değişebilmektedir.

Burada, Eğitim ve öğretim sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin aylık ücretlerinin hesabına dahil edilen unsurlardan olan zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin hangi değerler esas alınarak ve nasıl hesaplandığı konusuna değinilecektir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNANLARA ÖDENECEK ZAMLAR

KADRO (GÖREV) UNVANI

İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI

İŞ RİSKİ ZAMMI

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

MALİ SORUMLULUK ZAMMI

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Yüksekokullarda:

-Müdür

-Müdür Yardımcısı 

 

975

925

 

250

250

   

İlköğretim Okulları, Orta   Dereceli Okullar, Mesleki ve Teknik Okullar (Kurslar dahil), Azınlık   Okulları, Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezinde:

-Müdür

-Müdür Yardımcısı          

 

 

925

900

 

 

250

250

   

Mesleki Teknik Okullarda:

Bölüm Şefi, Atölye Şefi,   Laboratuar Şefi

 

725

 

250

   

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara   Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge   Okullarında:

-Müdür

-Müdür Yardımcısı

-Öğretmen (Başöğretmen ve uzman   öğretmen uzmanını kazanmış olanlar dahil)

 

925

900

600

 

250

250

250

 

250

250

250

 

Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve   Öğretmen

500

250

   

Cezaevlerinde görevli öğretmenler

500

450

   

Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve   Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenler

       600        

250

   

NOT: Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;

A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek; Müdür ve Müdür Yardımcılarına, Yabancı Dil dışındaki dersleri Yabancı Dille okutan öğretmenlere, Yabancı Dil öğretmenlerine, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,    

B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,             

değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

Zamlar(yan ödemeler); iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zam puanları toplamının, yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanır. Bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. Öğretmen zam puanı örnek alındığında;

2013 ilk 6 ayı için zamların hesabı: 0,0234128 X 750 = 17,56 - 3,63 - 0,13 = 14,79 TL.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNANLARA YAPILACAK EK ÖDEME

Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlara %65 oranında ek ödeme yapılır.

Ek Ödeme, En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ek ödeme oranının uygulanması suretiyle hesaplanır.

((9500XAylık Katsayısı)X Ek Ödeme Oranı)/100=Brüt Ek ödeme-Damga Vergisi=Net Ek Ödeme 

2013 ilk 6 ayı için Ek Ödeme hesabı: ((9500X 0,073837) X 65)= 455,94 – 3,46 = 452,48 TL.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNANLARA ÖDENECEK TAZMİNAT 

Eğitim ve öğretim tazminatı ödemesi; En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), belirlenen tazminat oranının uygulanması suretiyle hesaplanır.

((9500XAylık Katsayısı)X Eğitim ve öğretim tazminatı oranı)/100=Brüt Tazminat tutatı-Damga Vergisi=Net Tazminat tutarı.

(Tazminat oranını örnek olarak 100 kabul edersek)

2013 ilk 6 ayı için Ek Ödeme hesabı: ((9500X 0,073837) X 100)= 701,45 – 5,32 = 696,13 TL.

Maaşınızı kendiniz hesaplamak için öğretmen maaş hesaplama motorunu kullanabilirsiniz.

Eğitim ve öğretim tazminatı verilecek   unvanlar ve görevler

Tazminat Oranı (%)

a- Eğitim   ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen   öğretmenlik yapanlardan;

-1-2 derecelerden aylık alanlara        

-3-4 derecelerden aylık alanlara        

-Diğer derecelerden aylık alanlara                                                                                                                                        

 

100

95

85

b- (a) da sayılanlardan Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlara                                                       

-Diğer derecelerden aylık alanlara

20

15

c- (a) da sayılanlardan Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara ayrıca;

-1-2 derecelerden aylık alanlara                                                       

-Diğer derecelerden aylık alanlara

 

40

30

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı   mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek   dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil   Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki   oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca   ödenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile   Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak   üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a-Bilgisayar,   bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektro mekanik   taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi   makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe,   metalişleri, model, motor, tesviye, telekomünikasyon, tekstil dokuma, tekstil   boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil   örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, radyo televizyon;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenlere

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenlere

 

 

 

15

10

b-Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı,   fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, endüstriyel boya   dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst   yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenlere                                             

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenlere

 

 

12

8

c-Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş   protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam   işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenlere                                             

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenlere

10

7

d-Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve   ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif   sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin   teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el   sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev   yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda   tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenlere

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenlere

 

 

9

6

e-Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve   otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi,   ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi,   çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı   verilebilenler);

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenlere

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenlere

 

 

6

4

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.