logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI KURUMLARDA AYNI UNVANDAKİ PERSONELE FARKLI ÜCRET ÖDENİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan 11.10.2011 tarihli ve  666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 11 inci ek madde, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren  5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların(üst kurul) kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacakların mali haklarında değişiklik yapmıştı.

KHK, üst kurullarda göreve alacak personelden bazıları için emsal personel belirlerken, bazı unvanların emsali personelinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesini öngörmüştü.  Anayasa Mahkemesi 666 sayılı KHK’nın bazı hükümlerini Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederken, Bakanlar Kurulu tarafından emsal belirlenmesi öngörülen personele ilişkin hükmü de iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyen ve emsal belirlemesi uygulaması süren personelden, üst kurulların uzman unvanlı kadrolarına ilişkin olarak 666 sayılı KHK’da; “ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez” denilmiştir.

Bu hüküm nedeniyle, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda aynı meslek personeli arasında ücret dengesizliği oluşmuş, kurumlarda 15.01.2012 öncesi ve sonrası işe girenler denilen iki grup yaratılmıştır.

Bu kurumların bir kısmının ücret ve mali haklar; bazılarının ise ücret-mali ve sosyal haklar bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olmaması nedeniyle, personel arasında oluşan eşitsizliğin düzeyi de kurumlara göre farklı olmuştur. Sosyal haklar bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olmayan kurumlarda personele kira, giyecek, yiyecek yardımı gibi adlar altında yapılan çeşitli ödemelerin bulunması ve 15.01.2012 tarihinden sonra işe girmiş uzman yardımcılarının bu ödemelerden yararlanamaması nedeniyle, aynı kurumun uzman yardımcıları arasında ödemeler bakımından iki kata yakın fark oluşmuştur. Bu fark, sosyal haklar bakımından 657 saylı Kanuna tabi üst kurullarda daha düşük kalmıştır.

15.01.2012 tarihinden sonra üst kurullarda uzman yardımcısı olarak göreve başlayan personelin, aynı mesleki unvanı paylaştıkları arkadaşlarına göre düşük gelir elde etmeleri, morallerini bozduğu gibi, iş verimlerini ve mesleki gelişimlerini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Aynı kurumdaki aynı unvan için farklı mali ve sosyal haklar belirlenmesinin yaratacağı sakıncaların zaman içerisinde daha belirgin hissedileceği muhakkaktır. Bu nedenle, aynı unvanlar arasında fark yaratan düzenlemelere bir an önce son verecek yeni bir düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Emsal belirlenmesi suretiyle ücret eşitlemesine gidilmek istenmesi halinde ise, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren eski kadro unvanlarına personel alımının sonlandırılması; unvanlarda ve görevlerinde küçük değişikliklere gidilerek oluşturulacak unvanlar için emsal personel belirlemesine gidilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.