logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ NE GETİRDİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

14 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan ve 01.01.2013 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe konulan Yönetmelik ile, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan kamu hastaneleri birliklerine bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurlara, sözleşmeli personele, açıktan vekil olarak atananlara, Yükseköğretim Kanunu uyarınca görevlendirilenlere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödemeler belirlenmişti.

Ancak, merakla beklenen Yönetmelikte, sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yer almadı. Türk Sağlık Sen tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Yönetmelikteki şu hususlar dikkat çekici:

1 - Eski yönetmelikte " kurumlarda özellik arz eden birimler, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis,- poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir" hükmü yeni yönetmelikte " sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/ merkezi, diyaliz, acil servis,- poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır şeklinde düzenlenmiştir.

Kaldırılan söz konusu hükümlerle riskli birimlere kısmi sürede hizmet veren sağlık çalışanlarının bu sürelerle ilgili döner sermaye ödemelerini riskli birim katsayısı üzerinden almaların engellenmiştir.

2- Bazı dallardaki doktorların döner sermaye unvan katsayılarında çok cüzi artışlar var. Örneğin 3. basamak hastanelerdeki başasistanın katsayısı 2,40 dan 2,50 ye ;yoğun bakım da çalışan pratisyenlerin unvan katsayıları 1,00 dan 1,10 a çıkarılmış. Diğer sağlık çalışanlarında herhangi bir fark yok.

3. Yeni yönetmeliğin Ek Ödeme Zamanı başlıklı 12. maddesinde, ek ödemeler aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılacak ek ödeme tutarı o dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde hak sahiplerine ödenir, hükmü yer almaktadır. Yani ayın 15 inde maaşla birlikte ödeme zorunluluğu yok.

4- Döner Sermeye Ek Ödemelerin hesaplamaları usul ve esaslarla ilişkin olarak "bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden birliğe bağlı sağlık tesislerinde en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı KHK Ek 9. maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz." Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

5- Türkiye cumhuriyeti hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45 tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde %50 oranında artırılır." Hükmü eski yönetmelikte yokken yeni yönetmelikte bulunmaktadır.

6- Sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonu üyelerine ilişkin olarak döner sermaye saymanlık müdürü, bir asistan temsilcisi dahil edilmemiştir.

7- Dağıtabilecek döner sermaye tutarının belirlemesi başlıklı 8. maddenin eski halinde ilgili kurumlara ödenecek pay ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50 sinin ek ödeme olarak ödeneceği ifade edilmişken; yönetmeliğin yeni halinde %50'si kısmı kaldırılmıştır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.