logo yeni

calisanlar2 copy

KORUMA VE GÜVENLİKÇİLERİN FAZLA MESAİSİ YENİDEN ÖDENSİN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

İzmir milletvekilleri Musa ÇAM ve Rahmi Aşkın TÜRELİ tarafından belediyelerde çalışmakta olan koruma ve güvenlik görevlilerine fazla mesai ücreti ödenebilmesi için Kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu.

Koruma ve güvenlik personeli mağdur edildi

Teklifin gerekçesinde belediyede görev yapmakta olan koruma ve güvenlik personelinin fazla mesai ücretleri her yıl Bütçe Kanununun K Cetveli ile düzenlenmekte iken, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda K cetvelinde bu hususa yer verilmeyerek mağduriyete yol açıldığı belirtildi.

Gerekçe olan 666 sayılı KHK kısmen iptal edildi

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede emsal personel için fazla mesai ücreti ödenmesi uygulamasına son verilmesinin, 2013 yılı Bütçe Kanununda fazla mesai ücretine yer verilmeme gerekçesi olarak gösterildiği  hatırlatılarak, bütçe kanununun yasalaşmasının ardından söz konusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edildiği, dolayısıyla gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından bahsi geçen emsal personele fazla mesai ücreti ödenmeye devam edileceği hususları da kanun teklifinin gerekçesinde ifade edildi.

Bu sebeple, 2013 yılı bütçesine konulmadığı için belediyede çalışan koruma ve güvenlik personeli bu haktan yararlanamayacak ve dolayısıyla emsaller arasında eşitsizlik ortaya çıkacağından, Kanun Teklifi ile söz konusu hükmün her yıl bütçe kanunu ile düzenlenmesi yerine Belediye Kanununa eklenecek bir ek madde halinde düzenlenerek kalıcı hale getirilmesi ve 2013 ve takip eden yıllarda söz konusu personelin bu haktan yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Teklif metni:

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, her yıl fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, 2013 yılı için bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 195 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 209 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 232 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 261 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 311 Türk Lirasını,

- 1.000.001 ‘den fazla olanlar için 361 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 361 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırlan içerisindekiler için 480 Türk Lirasını,

geçemez.

Aylık fazla mesai ücreti için ikinci fıkrada belirlenen üst sınırlar, takip eden yıllar için, bir önceki yıl gerçekleşen TÜFE oranında arttırılmak suretiyle hesaplanır.”

MADDE 2- (1) Bu Kanun 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.