logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREV TAZMİNATI KİME, NE KADAR ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan (temsil tazminatı olmayan) kadrolara atanmış olanlara, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamlarına göre görev tazminatı ödenmektedir.

Haklarında görev tazminatı öngörülenlerin yararlanmakta oldukları makam tazminatı göstergesine göre daha yüksek makam tazminatı göstergeli görevlerde bulunanlar hakkında ise temsil tazminatı uygulanmaktadır.

Görev tazminatının makam tazminatına bağlanmış olması, makam tazminatı öngörülmeyen görevlerde bulunanların bu düzenlemeden yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır.

Görev tazminatı göstergeleri

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ

GÖREV TAZMİNATI GÖSTERGESİ

6.000 olanlara

9.000+ makam tazminatı göstergesi

5.500 - 4.500 olanlara,

7.000+ makam tazminatı göstergesi

4.000 ve   daha az olanlara

6.000+ makam tazminatı göstergesi

 Görev tazminatının miktarı

Görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmektedir.

Hak kazanma ve ödenme şekli

Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Görev tazminatı kimlere ödenmez?

-Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara (makam tazminatı öngörülen kadroların karşılık gösterilmiş olması halinde emekli aylığı bakımından değerlendirilir)

-Görev tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere,

-Makam tazminatı öngörülmeyen görevlerde bulunanlara

görev tazminatı ödenmez.

Görev tazminatından neler mahsup edilir?

Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarları, görev tazminatının net tutarından mahsup edilir. 

Asgari görev tazminatı

Görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

Emekli aylığına etkisi var mıdır?

Makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara görev tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak belirlenir ve emekli aylıklarının hesabında değerlendirilir.

Görev tazminatı göstergesindeki 1.000 puanlık artışın etkisi ne olur?

Görev tazminatı göstergesinde 1.000 puanlık bir artış, 3013 Ocak ayı belirlemelerine göre;

-Aylık ücrette       : 73,28 TL.

-Emekli aylığında : 76,79 TL.

Net artış yaratmaktadır.

Görev tazminatı belirlenirken, makam tazminatı almayanlar özellikle kapsam dışı tutulmuş.

Görev tazminatı, ilk olarak 04.07.2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (375 sayılı KHK’ya ek yapılmak suretiyle) düzenlenmiş ve makam tazminatı öngörülen görevlerde bulunanlardan temsil tazminatından yararlanamayanların yanı sıra haklarında makam tazminatı belirlenmemiş olan personelden en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesi öngörülmüştü.

Ancak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan belirlemede sadece makam tazminatı olanlar hakkında görev tazminatı belirlenmiş, diğerleri için ise bu tazminattan yararlanma imkanı getirilmemişti. Eşitliğe aykırı olan bu belirleme dava konusu edilmiş ve Danıştay tarafından iptal edilmişti. 

Bunun üzerine, 375 sayılı KHK’da yer alan görev tazminatına ilişkin düzenlemede 27.02.2008 tarih ve 5745 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, makam tazminatı olmayanların görev tazminatından yararlanabilmesine imkan tanıyan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

logokucuk

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.