logo yeni

calisanlar2 copy

EK ÖDEME ORANI NEYE GÖRE TESPİT EDİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

İstanbul milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, SGK merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışan; tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %700’ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personele ise %225’ini geçmemek üzere yapılan ek ödemeler arasındaki farklılıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Faruk ÇELİK imzasıyla gelen cevabi yazı;

“Bilindiği, üzere, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 2 nci fıkrası 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/01/2012 geçerli olarak yürürlükten kaldırılmış olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (m) fıkrası ile 1 6/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine eklenen 8 inci fıkrada “Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan: tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700’ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer personele %225’ini geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. İş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin kadro unvanı, derecesi, performansı ile kullanılan izin ve istirahat raporları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Kadrosu sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunan ve sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara, yukarıda yer alan Kanun hükmünde ek ödeme oranlarının tespitinde personelin kadro unvanının göz önünde bulundurulacağı hükme bağlandığından; doktor ve eczacıların tahsil durumları ve yapmış oldukları görevler göz önünde bulundurularak ek ödeme oranları farklı tespit edilmiştir.

Esasen Devlet Memurlarının mali ve özlük haklarını düzenleyen her türlü mevzuat çalışanların tahsil durumları, görev unvanları, görev yaptıkları yerler gibi kriterler dikkate alınarak düzenlenmiştir. (Örneğin 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararının eki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı başlıklı I sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünde ve Özel Hizmet Tazminatı başlıklı İİ sayılı cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünde Doktor ve Eczacıların ödemeleri farklı farklı belirlenmiştir.)”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.