logo yeni

calisanlar2 copy

“FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN KALDIRILMASI NASIL TELAFİ EDİLECEK?” SORUSUNUN CEVABI

Aktif . Yayınlanma Ücret

Bursa milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından, 666 sayılı KHK ile birlikte fazla mesai ücretlerinin kaldırılması sebebiyle personel maaşlarında meydana gelen kayıpların giderilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığı hususundaki sorularını içeren önergesine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla cevap geldi.

Maliye Bakanlığından konu ile ilgili gelen cevapta, devletin mali imkanları, ekonomik gelişme gibi genel gerekçeler ileri sürüldüğü gibi, yazının son kısmında da son yıllarda memura fazlasıyla zam yapıldığı ifade edildi.

Maliye Bakanlığının fazla mesaiye cevabı:

"İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN’ a ait 7/14028 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar aşağıda değerlendirilmiştir.

Bilindiği gibi, eşit işe eşit ücret politikasıyla ilgili olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle temel olarak, farklı kamu idarelerinde, aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda istihdam edilen personel arasında kurumsal ilave ödemelerden kaynaklı olarak ortaya çıkan ücret dengesizliği, tüm kurumsal ek ödemelere son verilmesi ve tek bir ek ödeme getirilmesi suretiyle ortadan kaldırılmıştır.

Bu kapsamda, kurumlar arasında ücret farklılığına neden olan ve bazı kurum personeline ödenen fazla çalışma ücretleri de 31/12/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, yine aynı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 13 üncü madde uyarınca belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile fazla çalışma ücreti ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Diğer taraftan, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 2002 Aralık- 2012 Aralık döneminde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar yapılmıştır. Söz konusu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük Devlet memuru maaşı %348,5 oranında artarak 1.758 TL’ye, ortalama Devlet memuru maaşı ise %253,3 oranında artarak 2.042 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde TÜFE artışı ise %142,3 oranında gerçekleşmiştir. Bu artışlar karşılaştırıldığında kamu görevlilerinin aylıklarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Bilgilerini arz ederim."

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.