logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEMELERİ İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ AYNI AKİBETE UĞRUYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

31.12.2012 tarihinden itibaren ödenmeyen, Sağlık Bakanlığı personeli ek ödemeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında fazla çalışma yaptırılan personele ödenecek fazla çalışma ücreti konularında, 2013 yılında nasıl bir uygulamaya gidileceği merak konusu.   

Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı laboratuvarlar, halk sağlığı müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan personele, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, tedavi, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin belirlenmesine ilişkin Yönetmelik 31.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmıştı.

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan bu Yönetmeliğin yerine 2013 yılı için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Öte yandan, 666 sayılı KHK’da;

-209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu ayrıca (666 sayılı KHK ili öngörülen) ek ödeme yapılmaz denilmiş,

-209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.” ibaresi “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmişti.

Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısını düzenleyen 663 sayılı KHK uyarınca hazırlanan ek ödeme Yönetmeliği 17 Ağustos 2012'te yürürlüğe girmiş ve geçici 1 inci maddesinde 2006 tarihli Döner Sermaye Yönetmeliğinin 31.12.2012 tarihine kadar uygulanacağı ve akabinde yürürlükten kaldırılacağı hükmüne yer verilmişti.

Düzenlemeler bu halde iken, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastanelerinin 87 Kamu Hastaneleri Birliğine gönderdiği, 31 Ocak 2013 tarih ve 297 sayılı yeni ek ödeme yönetmeliği konulu yazısında ise; kamu hastaneleri birliklerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarının düzenlendiği yeni bir yönetmeliğin hazırlandığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’nın uygun görüşünü müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacağı, Yönetmeliği 01/01/2013 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe gireceği, yeni yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar personele yalnızca sabit ek ödemelerin yapılacağı, performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarına yönelik herhangi bir işlemin ise yapılmayacağı belirtildi.

Yeni Yönetmeliğin bu güne kadar yürürlüğe girmemesinin nedenleri konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, Sağlık Bakanlığı personelinin performansa dayalı ek ödemeden kaynaklı fark ödemelerinden yararlanamaması, personeli tedirgin etmekte ve bu durumun iş motivasyonunu da olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır.

Öte yandan, 31.12.2012 tarihinde uygulaması sona eren ve 2013 yılında fazla çalışma yaptırılacak personele ödenecek fazla çalışma ücreti konusunda, Maliye Bakanlığının Bakanlar Kuruluna önerisi beklenirken bugüne kadar hiçbir gelişmenin yaşanmamış olması, Maliye Bakanlığının parasal konulardaki düzenlemeleri özellikle geciktirerek olabildiğince parayı tutma düşüncesinden kaynaklanabileceği yorumlarına sebep olmaktadır.

Bu nedenle, ek ödemelere ve fazla çalışma ücterine ilişkin düzenlemelerin çıkması halinde, geçmiş bir tarihten geçerlilik söz konusu olacak ise, geçmiş ödemelere ilişkin olarak yasal faiz işletilmesinin de sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.