logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE, FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA BİRİMLERİNE FARKLI MI DAVRANACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2B çalışmalarının belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden olduğunu gerekçe göstererek, bu birim personeli için fazla çalışma konusunda Bakanlar Kuruluna teklif götürdüğü iddia ediliyor.

Maliye Bakanlığının özellikle taşra teşkilatında, belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerin devam ediyor olmasına rağmen, 2013 yılında personele fazla çalışma yaptırılıp yaptırılmayacağı hususunun belirsizliğini koruyor olması, çeşitli iddiaları da beraberinde getiriyor.

Kurumlar tarafından fazla çalışma yaptırılacak personele fazla çalışma ücreti ödenmesini belli esaslara bağlamış olan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, bu ödemenin yapılabilmesi; kurumun belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerinin olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle Bakanlar Kuruluna yapılacak teklifin uygun görülmesine bağlı bulunuyor. Ayrıca, ayda 50 saati ve bir yılda 6 ayı aşan fazla çalışmalar için ücret ödenemiyor.

Bu çerçevede, 2013 yılında fazla çalışma yaptıracağı personeline ücret ödeyebilmek amacıyla, Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2B çalışmalarını gerekçe göstererek, fazla çalışma konusunda Bakanlar Kuruluna teklif götürdüğü, diğer birimleri için ise bu yönde bir teklifinin olmadığı iddia ediliyor.

Maliye Bakanlığına ait birimlerden özellikle; Muhakemat Genel Müdürlüğünün, Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Personel Genel Müdürlüğünün ve Gelir İdaresi Başkanlığının taşa teşkilatlarında iş yoğunluğunun fazla olmasına rağmen, sadece Milli Emlak Genel Müdürlüğü personelinin “belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler” gördüğünün düşünülmesi, diğer birimlerin personeli tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli dışındaki Bakanlık personeline, gerek görülmesi halinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde izin kullandırılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, fazla çalışma konusundaki nihai kararın Bakanlar Kurulu tarafından verilecek olması nedeniyle, bu Karar verilirken kurum önerilerinin veya Maliye Bakanlığı teklifinin aynen uygulamayarak, yapılacak değerlendirmelere göre farklı sonuçlarda ortaya çıkabilir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.