logo yeni

calisanlar2 copy

ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCILARIN SINIF FARKI KAYIPLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

Fakültelerin meslekleriyle ilgili bölümlerinden mezun olarak ve bazen de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarda bilgisayar eğitimi almak suretiyle, KPSS sonuçlarına göre Devlet memurluğunu alınan Çözümleyici ve Programcılar, yaptıkları görevler bakımından Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında değerlendirilecek olan; araştırma, inceleme, veri toplama, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama, istatistiki yöntemler kullanma vb. işleri de görmektedirler.

Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunması, yaptıkları işler bakımından bu unvanların bulunmaları gereken sınıf dışında çalıştırılmaları sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda, söz konusu unvanlardaki personelin, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında bulunan unvanlar için sağlanan özlük haklarından yararlanamaması durumu ortaya çıkmaktadır.

Bu unvanların Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilerek hem yaptıkları işler bakımından ait olacakları hizmet sınıfında bulunmalarının sağlanması, hem de benzer unvanlardaki personel ile aralarında oluşan özlük hakkı farkının kapanması sağlanmış olacaktır. Çeşitli dönemlerde Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı unvanlar Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmiş, daha sonra yapılan yasal düzenlemelerde de benzer hususlar doğrultusunda hükümler yer almıştır.

Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroların da Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi konusunda bu unvanlarda çalışanların haklı istekleri bulunmakla birlikte, henüz sorunun çözümü konusunda ciddi bir adım atılmış bulunmamaktadır. Konu hakkında yasal düzenleme yapmak güç bir süreç olarak değerlendiriliyor ise, öncelikle Bakanlar Kurulu Kararıyla geçici bir çözüm yolu aranması, ardından da yapılacak Yasal düzenlemelerde konunun tüm yönleriyle çözüme kavuşturulması da mümkündür.

Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin haklarını etkileyecek unsurları ayrı ayrı inceleyecek olursak;

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında sayılma

Bir unvanın, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI (THS) kapsamına ve aynı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A-4) fıkrasına Bakanlar Kurulu Kararı ile dahil edilmesi mümkündür.

36/A-4 kapsamında değerlendirilecek unvanlarda görev alacak personelin, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilir.

Çözümleyici ve Programcı unvanlarının bu madde kapsamına alınması, ilgililerin bir derece almasını sağlamış olur.

-Zam ve Tazminatlar

Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatlar Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmektedir.

Mevcut haliyle, Çözümleyici ve Programcı unvanlı personel Özel Hizmet Tazminatı olarak “68” gösterge rakamından, kurumların bilgi İşlem birimlerinde çalışmaları şartıyla da “1400” Yan Ödeme puanından yararlanmaktadırlar.

Bakanlar Kurulu Kararıyla THS kapsamına alınmaları halinde, başka bir düzenleme yapılmasa bile, bu personelin zam ve tazminatlarında artış olacaktır. Böyle bir durumda, bu unvanların THS kapsamında Özel Hizmet Tazminatı göstergeleri “100”, Yan Ödeme puanları ise “1675” olacaktır.

Özel hizmet tazminat ve yan ödemeler bakımından, Bakanlar Kurulu Kararı ile THS için belirlenen gruplar içerisinde, unvan belirtilmek suretiyle başka bir grup içerisine dahil edilmeleri halinde ise yararlanacakları zam ve tazminatlar daha da yüksek olabilecektir.

-Ek gösterge

Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin Bakanlar Kurulu Kararı ile THS’na alınmaları halinde, ek gösterge bakımından THS için belirlenen miktarlardan yararlanacak olmakla birlikte, mevcut durumda almakta oldukları ek gösterge rakamlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

657 sayılı Kanun eki I Sayılı Ek Gösterge Cetveline göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan çözümleyici ve programcılar hakkında uygulanan ek gösterge rakamları ile Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümde unvanı sayılmadan yüksek öğrenim mezunları için belirlenen rakamlar aynı düzeyde belirlenmiş olduğundan, ilgililerin durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Bunun değişebilmesi için, I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde bu unvanların Teknik Hizmetler Sınıfına ait daha yüksek ek gösterge rakamları belirlenen bölümlerinde açıkça belirtilmesini sağlayacak Kanun değişikliği gerekmektedir.

-Ek ödeme

Devlet memurlarına yapılan ek ödemeler açısından, söz konusu unvanlardaki personelin haklarında değişiklik olabilmesi için Kanun değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararıyla THS’na dahil edilerek herhangi bir yasal düzenleme yapılmaması halinde, Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin “ek ödeme” göstergesi rakamlarında düşüş yaşanacaktır.

Mevcut haliyle 1. Dereceden aylık almakta olan Çözümleyici ve Programcı unvanlı personel hakkında “115” ek ödeme göstergesi uygulanmakta iken, THS için belirlenen ve unvanları belirtilmeyen personel için söz konusu olan ek ödeme göstergesi “110” olarak belirlenmiştir.

-Konunun çözümü nasıl olmalı?

Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi düşünülüyor ise bunun için;

*(Kanunla veya Bakanlar Kurulu Kararıyla) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde,

*(Kanunla) 657 sayılı Kanun eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde,

*(Kanunla)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I Sayılı “Ek Ödeme Oranları” Cetvelinde,

*(Bakanlar Kurulu Kararıyla) Zam ve Tazminatlarda

emsal personele tanınan haklara paralel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

-Aylık ücret farkı ne kadar?

Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil unvanlara göre maaş farkı, 2013 yılı Ocak ayı verilerine göre aşağıdaki şekildedir.

ÖRNEK UNVANLAR

HİZMET

SINIFI

AYLIK

DERECE KADEME

AYLIK

ÜCRET (TL)

MÜHENDİS - BÖLGE PLANCISI

TH

1/4

3.140,79

MATEMATİKÇİ -İSTATİSTİKÇİ

TH

1/4

2.748,56

BU SINIFTAKİ KADROLARDA YÜKSEK ÖĞRENİMLİLER     

TH

1/4

2.426,91

PROGRAMCI -ÇÖZÜMLEYİCİ

GİH

1/4

2.294,76

Not: Hizmet yılı 25 olarak değerlendirilmiştir. Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar ve çocuksuz personel örneklemeye dahil edilmiştir. Kurum ve bölge kaynaklı farklı ödemeler dikkate alınmamıştır.  

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.