logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET PERSONELİNDEN YÜKSEK VERGİ ALMAYA DEVAM EDECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

Kamu personeli arasında çoğunluğu sözleşmeli ve 666 sayılı KHK’ye göre orta ve üst seviyede maaş alan personelin, gelir vergisi matrahındaki hesaplamadan dolayı, yılın ilk birkaç ayında yeni vergi dilimine girerek % 20’ den, hatta yıl sonuna doğru %27’den vergi ödemeye başlaması sebebiyle, yıl içinde sürekli ücretlerinde kayıp olması hususunu, Balıkesir milletvekili Ahmet Duran Bulut Maliye Bakanlığına sormuştu.

Bulut sorusunda; 2012 yılında toplanacak 57 milyar TL dolayındaki gelir vergisinin yüzde 55’ini dar ve sabit gelirli kesim olan çalışanların ödeyeceği, 2006 yılında yıllık geliri 40 bin TL’nin üzerinde olanların yani üst gelir grubunda olanların ödemekte olduğu vergilerin 5 puan azaltılması rağmen çalışanların vergilerinde düşüş olmadığı, aksine daha önce % 25 olan orta gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükünün ise 2 puan artırılmak suretiyle % 27’ye çıkarıldığı, bu şekilde özellikle sözleşmeli statüde çalışan personelin eline geçen ücretin yılın ilk birkaç ayında bir üst vergi dilimine geçtiği için düştüğü, dönem içinde yapıları maaş artışlarının bu sebeple ele geçen ücrete yansımadığı ve bu konu da Maliye Bakanlığınca bır düzenleme yapılmasının düşünülüp düşünülmediği hususlarına değinmişti.

Maliye Bakanlığı çok sayıda personeli ilgilendiren bu sorulara genel cevaplar vermeyi tercih ederken, özellikle orta ve üst seviye maaş alan personelin de ümidini kırdı.

Bakanlıktan gelen cevapta;

“Aynı zamanda Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapan 6009 sayılı Kanunla gelir vergisi tarifesinin üçüncü ve dördüncü diliminde ikili bir ayrıma gidilmiş ve ücret gelirleri ile diğer gelir unsurları ayrıştırılmıştır. Böylece ücret geliri elde edenlerin, diğer gelir unsurlarından gelir elde edenlere nazaran daha geç üst dilime girmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan işçi, memur veya sözleşmeli statüde çalışanlar için farklı vergi oranlarının veya tarifesinin uygulanması sözkonusu olmadığı gibi her bir çalışanın vergiye tabi gelirleri farklı olduğundan yıllık gelirleri toplamı 2013 yılı için 10.700 TL’yi aşanlar vergiye tabi gelirlerine bağlı olarak ilerleyen aylarda bir üst vergi dilimine girmektedir.

Dolayısıyla, cari yıl içinde bir üst gelir dilimine girenlerin ücretlerinde yeni yılın başında verilen zam oranının üzerinde bir artış meydana gelirken, bir üst gelir vergisi dilimine girmeyenlerin ücretlerinde ise verilen zam oranı kadar artış meydana gelmektedir. Gerek bir üst gelir vergisi dilimi kapsamına giren çalışanların, gerekse bir üst gelir dilimi kapsamına girmeyen çalışanların cari yıl Aralık ayı net ücretleri, aynı şartlar dahilinde bir önceki yıl Aralık ayı net ücretlerine oranlandığında söz konusu çalışanın ücretlerinin yıl içinde yapılan artış kadar arttığı görülecektir.

Ayrıca yukarıda bahsedilen düzenlemeler neticesinde, evli ve 2 çocuklu bir çalışan için ortalama ücret üzerindeki toplam yük 2007 yılında %42,7 iken 2011 yılında %36.3’e, düşürülmüş olup, Türkiye, bu dönemde OECD ülkeleri arasında istihdam üzerindeki en yüksek vergi yükü sıralamasında ikinci sıradan sekizinci sıraya gelmiş bulunmaktadır.

Bu hususların yanı sıra, sosyal devlet ilkesi gereğince, gelir dağılımını iyileştirmeye ve vergi yükünün daha adil dağılımını sağlamaya yönelik vergi sisteminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir." denildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.