logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KARARININ GECİKME SEBEBİ BU MU?

Aktif . Yayınlanma Ücret

666 sayılı KHK, kurumlar tarafından ilgili mevzuatları uyarınca, fazla çalışma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın personele fazla çalışma adı altında ödeme yapılmasına ilişkin uygulamaları yürürlükten kaldırmış ve bazı kurumlarda ödenmekte olan fazla çalışma ödemelerinin 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmasına imkan tanımıştı.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, filen fazla çalışma yaptırılacak personele ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeye de yer vermiş ve “ayda 50 saati ve bir yılda 6 ayı geçmemek üzere” fazla çalışma ücreti ödenebileceğine hükmetmiştir. Bu ödemenin yapılabilmesini ise; kurumun belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerinin olmasına, fazla çalışma konusundaki teklifin Maliye Bakanlığına iletilmesine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna yapılacak teklifin uygun görülmesine bağlamıştır. 

Kurumlar gerekli başvuruyu yaptı mı?

2013 yılında personeline fazla çalışma yaptıracak olan kurumlar, geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığına gerekli taleplerini iletmişlerdi. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler görmekte olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin de 2013 yılında fazla çalışma ücreti alabilmesi için, İçişleri Bakanlığı 13.08.2013 tarihli yazısı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne talebini iletmiş, ancak aradan 5 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu Kararına dönüştürülememiştir.

Öte yandan, adliyelerdeki iş yükünün ağırlığından ve personele fala çalışma yaptırılması zorunluluğundan hareketle, Adalet Bakanlığı da fazla çalışma ödemesi konusundaki yazısını 11.12.2012 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletmiş ancak bu başvuruya ilişkin bir cevap da alınmamıştır.

İçişleri ve Adalet Bakanlığının yanı sıra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunan diğer kurumların taleplerinin de şu ana kadar karşılanmadığı, ayrıca Maliye Bakanlığı personelinin de fazla çalışma ücreti alamadıkları ve Bakanlıklarından gerekli girişimleri bir an önce yapmayı bekledikleri de kamuoyuna yansımaktadır.

Karar ne zaman çıkar?

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, fazla çalışmaların yıl içerisinde iki dönem halinde yapılmasına yönelik olduğu belirtiliyor. İlk dönemim Mart-Nisan-Mayıs, ikinci dönemin ise Ekim-Kasım-Aralık olarak düşünüldüğü, bu nedenle de Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması konusunda acele davranılmadığı iddia ediliyor.

2013 fazla çalışmaları konusundaki düşünce her ne olursa olsun, Bakanlar Kurulunun bu konudaki beklentileri ve ilgili birimler tarafından yürütülen işlerden önem arzedenleri dikkate alarak, fazla çalışma ve ücreti konusuna bir an önce netlik kazandırması gerekmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.