logo yeni

calisanlar2 copy

ARAŞTIRMACI KADROSUNA DANIŞTAY DA SIRT DÖNMÜŞ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Kendi istekleri dışında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin mali açıdan yaşadığı kayıpların yasal düzenlemelerden kaynaklandığı gerekçesiyle, tüm çevrelerin uzak durduğu Araştırmacı unvanına, Danıştay Başkanlığı da olumlu yaklaşmamış.

Atandığı araştırmacı kadrosunda, Mühendis olması nedeniyle bu unvan için öngörülen 3600 ek göstergeden yararlanmak için yaptığı başvuru reddedilen personelin açtığı davada, Danıştay ilgili hakkında 2200 ek göstergenin uygulanması gerektiğine karar vermiş.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrasında “ Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” hükmü yer almıştır.

Buna göre, Mühendis unvanlı bir personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 inci dereceli bir kadroya atanması halinde hakkında Mühendis ek göstergesinin uygulanması söz konusu olamayacak, ancak atandığı kadronun 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde olması halinde, atandığı kadronun ek göstergesi daha düşük ise hakkında Mühendis ek göstergesi uygulanacaktır. İlk dört dereceli kadrolara bu şekilde atanıp kariyerleriyle ilgili sınıfın ek göstergesinden yararlanan personelin daha sonra yine ilk dört derecedeki başka bir kadroya atanması halinde de yüksek olması halinde Mühendis ek göstergesinin uygulanmasına devam edilecektir. Ek gösterge uygulamaları konusunda Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve Danıştay Başkanlığının kararları da bu yöndedir.

Ancak, Danıştay Başkanlığı, Araştırmacı unvanlı personelin kariyeri ile ilgili sınıfın ek göstergesinden yararlanmasına izin vermemiştir. Gerekçe olarak da, Araştırmacı olarak atanan personelin atanma öncesinde memur olmayıp kapsam dışı statüde görev yapmasını gösterilmiştir.

Öte yandan, özelleştirme uygulamaları sonucu memur kadrolarına atanan personelin hizmet değerlendirmesinde eski statülerindeki hizmetlerim memuriyette geçmiş gibi değerlendirilerek intibakının yapıldığı ve Mühendislik unvanının Devlet memurluğu açısından Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu da muhakkaktır.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının söz konusu Kararı için tıklayınız…

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.