logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURULLARIN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

Kurul ve üst kurulların personelinin ücretlerinde 1 Ocak 201’ten itibaren uygulanacak artışlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda ayrıca, 2006 tarihli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2013 yılında da uygulanmasına devam olunacağı belirtildi.

Üst kurul personeli için 2013 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 7.235 TL olarak tespit edildi. Bu rakam 2012 ikinci altı ayı için 7.015.TL olarak belirlenmişti. Yapılan artış miktarı, Devlet memurlarına aynı dönem için yapılan %3.14 oranında oldu.

Devlet memurlarının aylıklarının belirlenmesinde kullanılan unsurlardan olan zam ve tazminatların, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerde belirlendiği şekilde 2013 yılında da aynen uygulanmasına Karar verildi.

06.01.2013 tarihli ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı:

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 2013 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2013 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 7.235 TL olarak tespit edilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2013 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %3,14 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2013 yılında da devam olunur.

MADDE 4 – Bu Karar, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.