logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN YASAL OLARAK EK GELİR ELDE EDEBİLECEĞİ DURUMLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

Devlet memurlarının yapmış oldukları görev ve hizmetler dolayısıyla aldıkları maaş 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hususta 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesi ikinci fıkrasında “Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz.” şeklindeki hüküm ile düzenleme yapılmıştır.

Memurların genel olarak düşük ortalama ücret seviyeleri, asgari geçim endeksi civarında dolanan maaşları sebebiyle ek iş yapmak zorunda kalmaları gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Ancak gerek Devlet Memurları Kanununda gerekse diğer özel kanunlarda yer verilen bazı durumlar vardır ki, bu yolları kullanarak Devlet memurlarının yasal olarak maaşları dışında da düzenli bir ek gelir elde etmeleri mümkündür.

Memurlara düzenli ek gelir imkanı verecek yasal imkanlar:

•Bilirkişilik yapmak,

•Vekalet etme yoluyla alınacak vekalet ücretleri,

•İkinci görev aylığı, 

•657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan istisna gereğince, görevli olduğu kurumların varsa iştiraklerinde görev alma,

•657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi 2 nci fıkrasında yer alan “üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar” da bulunma,

•6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İş Güvenliği Uzmanlığı,

•Ders görevi ücreti,

•Sınav ve konferans ücreti,

•5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesi kapsamında sürücü kursları ya da özel eğitim kurumlarında belli saatlerle sınırlı olmak üzere eğitim verme,

•3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince mühendis, mimar ve fen memurlarının çalışma imkanı,

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.