logo yeni

calisanlar2 copy

AFAD PERSONELİ SOSYAL DENGE TAZMİNATINDAN YARARLANABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri personelinin, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi hükümlerinden yararlandırılmamasının hukuki dayanağı olmadığına ve sözleşme kapsamı dışında tutulmalarının telafisi güç zararlar yaratacağına hükmedildi.

Kırıkkale İdare Mahkemesi 27.12.2012 tarihli ve 2012/591 Esas sayılı kararı ile, AFAD personelinin sosyal denge tazminatı sözleşmesinden yararlandırılmamasını hukuka aykırı buldu.

Kırıkkale İdare Mahkemesi Kararında “Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de il özel idaresi personeli gibi değerlendirileceği, İl Özel İdaresi personeline sağlanan haklardan AFAD İl Müdürlüğü personellerinin de faydalanması gerektiği, kaynağın Maliye Bakanlığının İçişleri Bakanlığına gönderdiği 19.069.2012 tarih ve 10023 sayılı yazı ile İl Özel İdaresi bütçelerinden karşılanacağı yönündeki görüşleri de dikkate alındığından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli açısından telafisi güç veya imkansız zararlara neden olabileceğinden, hukuka aykırılığı açık olan ve dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,” hükmetti.

Bu Karar, Kırıkkale İl Özel İdaresinde imzalanmış olan sosyal denge sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren, Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline de ödeme yapılması imkanı doğdu.

Kırıkkale İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına benzer kararların diğer iller için açılan davalarda da verilmesi bekleniyor. AFAD personeli yaklaşık 1 yıldır sosyal denge tazminatı kapsamı dışında tutularak mağdur ediliyordu.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.