logo yeni

calisanlar2 copy

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ PERSONELİ 2013’DE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALABİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler görmekte olan nüfus müdürlükleri personelinin, 31.12.2012 tarihine kadar yaptıkları fazla çalışmalardan dolayı fazla çalışma ücreti almaları mümkün iken, 2013 yılında yapacakları fazla çalışmalar karşılığında ücret alıp alamayacakları merak konusu.

666 sayılı KHK, kurumlar tarafından ilgili mevzuatları uyarınca yapılan çeşitli ek ödemeleri kaldırıp ortak ödemeler öngörürken, kurumlar tarafından fazla çalışma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın personele fazla çalışma adı altında ödeme yapılması uygulamalarını da yürürlükten kaldırmış, ancak bazı kurumlarda ödenmekte olan fazla çalışma ödemelerinin 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmasını öngörmüştü. Anayasa Mahkemesi 666 sayılı KHK’nın söz konusu düzenlemelerini iptal etmiş olmakla birlikte, bu Kararın geriye yürümeyecek olması nedeniyle, iptal kararı yürürlüğe girse bile eski düzenlemeler geri gelmeyecek.

En fazla 6 ay için fazla çalışma ücreti ödenecek

Öte yandan, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, fazla çalışma yaptırılacak personele ödeme yapılmasını da öngörmüş ve bu ödemenin yapılmasını belli esaslara bağlayarak hangi hallerde fazla çalışma ücreti ödeneceğini düzenlemiştir. Buna göre, ayda 50 saati ve bir yılda 6 ayı geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenebilecektir.

Bu ödemenin yapılabilmesi; kurumun belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerinin olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle Bakanlar Kuruluna yapılacak teklifin uygun görülmesine bağlıdır.

Bu çerçevede, 2013 yılında fazla çalışma yaptıracağı personeline ücret ödeyebilmek amacıyla, Maliye Bakanlığına öneride bulunduğu ifade edilen kurumlar arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de yer alıyor.  İçişleri Bakanlığının, Nüfus Müdürlüklerinde görülen işlerin “belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler” den olduğunu gerekçe göstererek, 2013 yılında bu birimlerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi için Maliye Bakanlığına öneride bulunduğu belirtilirken, 2013 yılı yapılacak fazla çalışmalara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiş bir çalışma olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fazla çalışma konusundaki nihai karar, kurumların bu yöndeki talepleri üzerine Bakanlar Kurulu tarafından verilecek. Kurumların, Maliye Bakanlığına yapacakları önerilerin makul sebeplere dayanması ve fiili fazla çalışmaya ilişkin olması halinde, fazla çalışma ödemelerine ilişkin taleplerin, Bakanlar Kurulu tarafından uygun görüleceği değerlendirilirken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün de aralarında bulunacağı bazı kurumlar için, Ocak ayı sonuna doğru fazla çalışma düzenlemesinin, 6 ay süre ile uygulanmak üzere çıkması bekleniyor.

Personelin tek sorunu fazla çalışma değil.

Öte yandan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri personeli pek çok konuda sorunlarının olduğu halde  seslerini kimsenin duymamasından şikayetçi. Çözüm bekledikleri sorunlar  arasında; 

-Nüfus müdürlüklerindeki fiziki koşulların olumsuzluğu,

-Personel sayısı azlığı nedeniyle iş yükünün ağır olması,

-Bazen vatandaşla yaşanan sorunlar nedeniyle psikolojilerinin olumsuz etkilenmesi,

-Görevde yükselme sınavlarında başarılı olanların atamalarının uzun sürmesi,

-Yardımcı hizmetleri görecek personel sıkıntısı nedeniyle bu işlerin de memurlar tarafından yapılması,

-Çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalara ilişkin yemek ve yol ücretinin karşılanmaması

hususları da yer alıyor.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.