logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMENLERİN MALİ HAKLARI İYİLEŞMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

Öğretmenlerin 666 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılarak, mali haklarında iyileştirmeye gidilmemesinin nedenleri ile oluşan adaletsizliğin giderilmesi yönünde çalışma yapılıp yapılmadığının TBMM’de soru önergesine konu edilmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından verilen cevapta, “mali haklarla ilgili olarak bu aşamada öğretmenler ve 666 sayılı KHK kapsamı dışında kalan diğer kamu çalışanlarına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.” denildi.

Bakan ÇELİK, cevap metninde; “Kamu kesiminde, kamu görevlileri sendikaları ile varılan mutabakatların da bir gereği olarak eşit işe eşit ücret uygulamasının hayata geçirilebilmesi için 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, sağlık sektörü dışında kalan kamu personelinin yararlandığı ek ödemeler kaldırılarak yerine aynı unvandaki personele aynı ek ödemenin verildiği yeni bir sistem getirilmiştir. Böylece farklı kurumlarda görev yapan aynı unvanlı personele eşit maaş ödenmesi sağlanmıştır. Bir taraftan kamuda ücret adaletini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılarak kamu personelinin büyük bir kesiminin beklentileri karşılanmıştır. Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile sayıca az da olsa bir kısım kamu görevlilerinin mali haklarında kayıp yaşanmaması ve kazanılmış haklarının korunması sağlanmıştır.

Diğer taraftan mali haklarla ilgili olarak bu aşamada öğretmenler ve 666 sayılı KHK kapsamı dışında kalan diğer kamu çalışanlarına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin taleplerinin toplu sözleşme sürecinde gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması da mümkün bulunmaktadır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.