logo yeni

calisanlar2 copy

EKONOMİSTLERİN ÖZLÜK HAKLARININ NE OLACAĞI AÇIKLANDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

Tarım önlisans programının 2 yıllık öğrenim programını tamamlayan ekonomistlerin, kendi unvanlarını korumak suretiyle, teknikerlerin özlük haklarından yararlandırılmaları konusunda TBMM’de verilen soru önergesi cevaplandırıldı.

Konuyu soru önergesine konu eden İstanbul Milletvekili İhsan BARUTÇU, önergesinin gerekçesinde “Bakanlığınız dahil birçok Bakanlıkta ekonomist kadrosunda görev yapan personel 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfında sayılmasına rağmen, 2006 yılında yürürlüğe giren 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan düzenleme ile, söz konusu personelin özel hizmet tazminatı lisans üstü eğitim şartına bağlanmış ve %50 oranında özel hizmet tazminat ve bunun yanında teknik personele ödenen arazi tazminatı yönünden hak kaybına uğratılmışlardır. Ancak yine Bakanlığınızda görev yapan ve iki yıllık yüksek öğrenim gören tekniker kadrosundaki personel %110 özel hizmet tazminatı ve ilave arazi tazminatı ile çalıştırılmaktadır. Öte yandan, “Zam ve Tazminatlara ilişkin 160 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliği”ne göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenler, intibak işlemlerine bakılmaksızın ve yıl içinde kontrole tabi olmaksızın diploma ve çıkış belgelerini ibraz etmelerini müteakip bir üst sınıfın tazminatlarından yararlandırılmaktadırlar. Bu kapsamda, mağduriyet yaşayan ekonomist sınıfının zam ve tazminatlarının iyileştirilmesi” gerektiğinden söz etmiş ve şu sorulara cevap aramıştı:

“SORU 1) Bakanlığınızda halen ekonomist kadrosunda görev yapmakta olan kaç personel bulunmaktadır? Bu personelin Bakanlıkta görev yapan diğer teknik hizmetler sınıfındaki personelden özlük hakları yönünden ne gibi farkları vardır?

SORU 2) Tarım ön lisansını bitiren ekonomistlerin kendi unvanlarını muhafaza etmek suretiyle zam ve tazminatlar yönünden bir üst sınıf olan teknikerlerin özlük haklarından yararlandırılmaları mümkün müdür?

3) Bakanlığınız bünyesinde görev yapan bu kapsamdaki personelden bu yönde herhangi bir talep gelmiş midir?

4) Bakanlığınızca bu konuda emsal teşkil edecek bir karar ya da uygulama gerçekleştirilmiş midir?

5) Bakanlığınız bünyesinde aynı işi yapmakta iken, özlük hakları muadili teknik hizmetler sınıfından geride kalan ekonomistlerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde Bakanlığınızca yürütülen her hangi bir çalışma var mıdır?

6) Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilmesi ve yeni personel Kanunu’nun gündeme geldiği bu günlerde Bakanlığınız personelinin bu mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışma başlatılabilir mi?”

Soru önergesini cevaplandıran, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER, 25.12.2012 tarihli yazıda;

“Halen Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 15, Taşra Teşkilatında 32 olmak üzere toplam 47 Ekonomist görev yapmaktadır.

Tarım Önlisans programının 2 yıllık öğrenim programını tamamlayan ekonomistler, meslekleri ile ilgili bir üst öğrenimi tamamlamaları ya da Tekniker unvanlı kadroya atanmaları halinde yeni kadrolara ödenen zam ve tazminatlardan yararlanabileceklerdir.

Ayrıca Bakanlığımızca ekonomistlerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerine yer verdi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.