logo yeni

calisanlar2 copy

MAKAM TAZMİNATI MEMURA NASIL YANSIR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Devlet memurlarından, çoğunlukla üst yönetim kademesindeki unvanlarda bulunanlar için öngörülen makam tazminatı ve bu tazminat esas alınarak belirlenen temsil ve görev tazminatı, bu memurların aylık maaşlarına ve emekli aylıklarına yansımakla birlikte, belirlenen rakamlar arasındaki farklar ve tüm çalışanlar için geçerli bir uygulama olmaması nedeniyle de eşitsizlikler yaratmaktadır. 

Makam tazminatı öngörülen unvanlarda görev yapanlara, Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş makam tazminatı gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

Makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, aynı şekilde hesaplanan makam tazminatı miktarının tamamı, hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir.

Temsil ve görev tazminatı da, makam tazminatı ödenmesine ilişkin hükümlere göre ödenir.

Makam tazminatı öngörülen unvanların büyük çoğunluğu için aylık ücret unsurları 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ücret ve tazminat olarak sınırlandırıldığından, makam ve temsil(görev) tazminatının bu unvanlar için aylık maaşa etkisi kalmamış olmakla birlikte, özellikle emekli aylığına etkisi bakımından önem taşıyan makam ve temsil(görev) tazminatı, unvanlar açısından pek de adil bir şekilde belirlenmemiştir.

Tüm diğer unsurları eşit kabul ederek bir belirleme yaptığımızda; 1000 puanlık makam, temsil ya da görev tazminatı artışının aylık maaşa ve emekli aylığına yaklaşık 71.-TL artış olarak yansıdığını görmekteyiz. 10000 puanlık bir farkın 710.-TL artış yaratacağı düşünüldüğünde, ek gösterge nedeniyle oluşan fark da eklendiğinde daha da fazla artacak olan miktarın, özellikle emekli aylığı bakımından kamu personeli arasında belirgin ve eşit olmayan maaş farklılığı yarattığı söylenebilir.

Bazı unvanlara ait makam, temsil ve görev tazminatları şu şekildedir: 

KADRO VE GÖREV UNVANI

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

TEMSİL/GÖREV TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

 

Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı

 

15.000

20.000

 

Müsteşar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

 

10.000

19.000

 

Genel Müdürler ile ek göstergeleri 6400 ve daha yüksek olanlar,

 

  7.000

17.000

 

Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar,

 

 4.500

11.500

 

-Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

-Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları

 

3.000

9000

 

Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

Kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

 

3.000

9000

 

Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla;

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,

Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,

Gelir İdaresi Grup Başkanı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı, 

Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,

Bölge Müdürleri,

Üniversite Genel Sekreterleri,

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

 

2.000

8000

 

Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla;

-Kurumların kariyer müfettiş ve uzmanları

-İç Denetçiler

 

2.000

8.000

 

Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla;

Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri

 

1.000

7000

 

Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla;

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir) 

 

1.500

7.500

 

Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları şartıyla;

Üst sırada belirtilen iller dışındaki illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri

 

1.000

7.000

 logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.