logo yeni

calisanlar2 copy

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN 2013 MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, 2013 yılında belediye meclisi kararı ile ödenecek maktu fazla çalışmaya ilişkin esaslar belirlendi.

2013 yılı Merkezi Bütçe Kanununa göre, zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeli hakkında 2013 yılında uygulanacak “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” hususu şu şekilde düzenlendi.

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 195 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 209 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 232 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 261 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 311 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 361 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğeri büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 361 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 480 Türk Lirasını,

geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.