logo yeni

calisanlar2 copy

KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİNİN FAZLA MESAİSİ NE OLDU?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Meclis Genel Kurul’da Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde, belediye zabıta ve güvenlik hizmetlerinde çalışanlara ödenen fazla mesai ücreti ile Maliye personelinin özlük hakları da gündeme geldi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Genel Kurul’da Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, belediye zabıta ve güvenlik hizmetlerinde çalışanlara ödenen fazla mesai ücretlerine ve Maliye personelinin özlük haklarına da değindi.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin durumu

Koruma ve güvenlik görevlilerine fazla çalışma ödemelerinin kapsamı dışına çıkarılmasını eleştiren Mustafa Kalaycı,“5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca, daha önceki yıllara dair bütçe kanunlarının K cetvelinde fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeli de sayılmış iken, bu yıla dair K cetvelinde yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 24 saat esasına göre görevini yürüten ve 5393 sayılı Kanun'a göre maktu fazla mesai ücreti alma hakkı olan koruma ve güvenlik görevlileri mağdur edilecektir. Komisyonda Maliye Bakanlığınca açıklanan gerekçeye göre, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılan düzenlemeler gereği bunun yapıldığı ifade edilmiştir. K cetvelinde, ilgili kanunlardaki amir hükümlerin hilafına düzenleme yapılamaz ve hüküm ihdas edilemez, böyle bir yetkiniz de yoktur. Zira, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesinde, "Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." amir hükmü bulunmaktadır. Kanunda bu hüküm varken K cetvelinde bu hüküm değiştirilemez. Dolayısıyla, K cetvelinde zabıta ve itfaiye personeli için belirlenen maktu fazla mesai ücretinden koruma ve güvenlik personelinin de yararlandırılması gerekmektedir. Koruma ve güvenlik personeli 5393 sayılı Kanun'da yer alan açık ve amir hükme rağmen haksız yere mağdur edilecektir. Ancak kendine hayrı olmayandan başkasına hayır gelir mi?” diye konuştu.

Maliye personelinin özlük hakları

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personele, ekonomik krizlerin en derin olduğu dönemler de dahil, 2012 yılına kadar, fazla çalışma ücreti olarak 100 saatlik mesai ödendiğini söyleyen Kalaycı, “… 2011 yılında, KHK ile, gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanları hariç tüm uzmanların ve müdür hariç tüm yöneticilerin ek göstergeleri ve maaşları artırıldı. Bu kadroların, fazla mesai ücretine ihtiyaçları kalmadı. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan unvansız personel ile gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanlarına ise hem özlük hakkı yönünden iyileştirilme yapılmadı hem de fazla mesaileri kaldırıldı.” dedi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.